Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση

Έγκριση προτάσεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης INTERREG Ελλάδα – Ιταλία:

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του INTERREG Ελλάδα – Ιταλία, που πραγματοποιήθηκε στις 14 & 15 Ιουλίου στην Κέρκυρα, παρουσιάστηκαν, από τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος, οι εγκεκριμένες προτάσεις στα πλαίσια της εν λόγω εδαφικής συνεργασίας.

Οι εγκεκριμένες προτάσεις και για τους 3 άξονες προτεραιότητας, στις οποίες συμμετέχουν φορείς της Περιφέρειας Ηπείρου (πρώην νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, καποδιστριακοί δήμοι, παν/μιο, ΤΕΙ, αναπτυξιακές εταιρείες, Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., κλπ), ανέρχονται σε 34 επί συνόλου 50 εγκεκριμένων προτάσεων.

Όσον αφορά τις προτάσεις που εγκρίθηκαν και τις οποίες θα διαχειριστεί η αιρετή Περιφέρεια Ηπείρου, αυτές είναι οι ακόλουθες: για τον:

– Άξονας προτεραιότητας Ι «Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας – καινοτομία»:

INNOVOIL – Εφαρμογή ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου για την αξιοποίηση του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου
T.S. – Δελεαστικοί Δρόμοι
RE.HERB – Καταγραφή, τεκμηρίωση, προώθηση και διανομή των αρωματικών και θεραπευτικών βοτάνων, φυτών και φυτικών προϊόντων.

– Άξονας προτεραιότητας ΙΙ «Προσβασιμότητα σε δίκτυα & υπηρεσίες»: Δεν είχαν υποβληθεί προτάσεις

– Άξονας προτεραιότητας ΙΙΙ «Ποιότητα ζωής – προστασία περιβάλλοντος – κοινωνική & πολιτισμική συνοχή»

BioGAIA – Ανάπτυξη στρατηγικών για την εφαρμογή βιοαερίου στη βιομηχανία μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων
WATER.GUARD – Βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων για τη διαφύλαξη του πόσιμου νερού
WINE-NET – Διασυνοριακό δίκτυο για την προώθηση των προϊόντων αμπελουργίας
LA BOTTEGA II – Κατάστημα – κέντρο θεατρικής παραγωγής
MedLS – Μεσογειακό πρότυπο ζωής
GrItCUZINE – Πολιτιστικές γαστρονομικές ιδιαιτερότητες: Δημιουργία ταυτότητας της τοπικής γαστρονομικής κληρονομιάς στην περιοχή Ελλάδα – Ιταλία
ThiroPedia – Διαδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες για την προώθηση της φυσικής κληρονομιάς και του κυνηγίου

 

Tags:

, , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply