Ομιλία Χ. Γκόγκα για σχέδιο νόμου περί περιστολής δημοσίων δαπανών

Ομιλία Χρήστου Γκόγκα, ειδικού αγορητή του ΠΑΣΟΚ, στην Ολομέλεια της Βουλής επί του σχεδίου νόμου «Περ’ι περιστολής δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις»:

«« Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ζούμε σήμερα την κορύφωση της οικονομικής κρίσης για τη χώρα μας και τους Έλληνες πολίτες. Η χώρα μας πρέπει να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις και να βρει τρόπους ώστε να μπορέσει να δώσει ζωή στην πραγματική οικονομία και ελπίδα στην Ελληνική κοινωνία.

Πρέπει να εξαντλείται κάθε προσπάθεια, να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα, που θα απαλλάσσει από βάρη κατ’ αρχήν τον οικονομικά αδύναμο πολίτη. Μαγικές συνταγές και μαγικά ισοδύναμα, όπως αποδείχτηκε, δεν υπάρχουν. Άρα πρέπει να βαδίσουμε στους πραγματικούς δρόμους για περιορισμό των έξόδων και αύξηση των εσόδων για το κράτος.

Το Νομοσχέδιο που συζητάμε περί «Περιστολής δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις», είναι σε θετική κατεύθυνση όσον αφορά στην εξοικονόμηση πόρων αλλά και την άσκηση του δημοσιονομικού ελέγχου, και μπορεί να ανοίξει το διάλογο για την ολοκλήρωση της Δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που δίνουμε τη μάχη για αν βγούμε από την οικονομική κρίση είναι σημαντικό να προχωρά στην πράξη η μείωση της σπατάλης του Δημοσίου χρήματος, αλλά και να υπάρχουν αποφάσεις που συμβολίζουν την συμμετοχή όλων στην προσπάθεια μείωσης των δαπανών του κράτους.

Θα πρέπει να υπάρχει η λογική αντιστοιχία λόγων και έργων όσον αφορά τον εξορθολογισμό των δαπανών, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια θα έχει συνέχεια, με επέκταση για παρόμοιες ρυθμίσεις και αλλαγές και σε άλλους τομείς του Δημόσιου τομέα.

Έχουμε ένα νομοσχέδιο που σκοπό έχει την ανακούφιση του Ελληνικού δημοσίου από περιττές σπατάλες και ταυτόχρονα στοχεύει στην ευελιξία και την ταχύτερη απόδοση και λειτουργία του. Βέβαια με την απαραίτητη και αποτελεσματική λειτουργία των Ελεγκτικών Μηχανισμών, που παραμένει ζητούμενο. Πρέπει στην πράξη να ενεργοποιηθούν άμεσα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που θεσμοθετούνται, και να είναι και ευέλικτοι και αποτελεσματικοί. Επομένως όσες διατάξεις βοηθούν στο να δημιουργούνται ευέλικτοι και αποτελεσματικοί μηχανισμοί, δεν μπορεί παρά να είναι θετικές.

Επίσης χρειάζεται αξιολόγηση του έργου των μηχανισμών αυτών και διαφύλαξη της αντικειμενικότητας στη λειτουργία τους, σε κάθε επίπεδο. Είναι σημαντικό ζήτημα και έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί η Δημόσια Διοίκηση. Η επέκταση της κατάργησης και συγχώνευσης φορέων είναι επιτακτική ανάγκη για την περιστολή των δαπανών της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και για την μείωση της γραφειοκρατίας και του χρόνου που απαιτείται, με μια σειρά νομοθετικών διατάξεων που σκοπό έχουν να μειώσουν τις δημόσιες δαπάνες και τα έξοδα, να συστήσουν, καταργήσουν ή να συγχωνεύσουν φορείς της Δημόσιας Διοίκησης ώστε αυτή να καταστεί πιο αποτελεσματική.

Ένα από τα βασικά προβλήματα στην όποια προσπάθεια ανάπτυξης της Χώρας μας, αλλά και στην αποτελεσματική και ολοκληρωμένη λειτουργία παροχής της κάθε Υπηρεσίας στον Έλληνα πολίτη, αποτελεί η γραφειοκρατία.

Ο χρόνος είναι χρήμα. Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια, στο βαθμό που αποσκοπεί στη μείωση της γραφειοκρατίας, έστω μέσα από τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης και την ευελιξία στη λειτουργία της Διοίκησης. Βέβαια η γραφειοκρατία πρέπει να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μεταρρυθμίσεων της Δημόσιας Διοίκησης.

Οι Δαπάνες λειτουργίας του κράτους θεωρούνται και είναι πολύ μεγάλες και πρέπει να μειωθούν, αλλά συγχρόνως η λειτουργία των Υπηρεσιών πρέπει να είναι ποιοτική και αποδοτική προς όφελος του πολίτη.

Επίσης πρέπει να δούμε την αξιοποίηση της Δημόσιας κτιριακής περιουσίας, πέρα από τη μείωση των μισθωμάτων που προβλέπεται, τόσο για την χρήση Δημόσιων κτιρίων από Δημόσιες Υπηρεσίες, όσο και για την εκμετάλλευση τους.

Στη δημόσια διαβούλευση αναφέρονται πολλά παραδείγματα αναξιοποίητων κτιρίων, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα σε κάθε περιοχή της χώρας μας, άλλα εγκαταλελειμμένα και άλλα κενά στο μεγαλύτερο τμήμα τους.

Επίσης είναι σημαντικό να εξαλειφθούν και για λόγους πρακτικούς αλλά και για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης οι υπερβολές σε αμοιβές στελεχών πολλών φορέων. Επίσης μέσα απ’ τα ζητήματα που αναφέρονται στο σχέδιο νόμου προκύπτει ότι πρέπει να εξαλειφθούν και για λόγους πρακτικούς αλλά και για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης οι υπερβολές σε αμοιβές στελεχών πολλών φορέων.

Είναι σημαντικό το πώς μπορεί να εξελιχθεί η καθοριστικής σημασίας πολιτική περιστολής της σπατάλης δημοσίων πόρων καθώς και η πολιτική στα θέματα δημοσιονομικών ελέγχων χωρίς όμως υπερβολές και χωρίς μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Μπορούν να συνοδεύονται από ουσιαστικές προτάσεις σύνθεσης πέρα από αρνητισμούς ή ισοπεδωτικές λογικές.

Στην κρίσιμη φάση που περνά ο τόπος μας μπορούμε με συνεννόηση να πετύχουμε στόχους που σήμερα φαίνονται δύσκολοι. Σκοπός μας είναι να φτάσουμε σε αποτελεσματικούς Ελέγχους στην Οικονομία, τη φορολογία και την αγορά. Εκτιμώ ότι υπάρχει και ο χρόνος και οι προϋποθέσεις (κοινοβουλευτικά, πολιτικά αλλά και στην κοινωνία) για τομές, αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στην Οικονομία, στο πολιτικό σύστημα, στους θεσμούς, που θα στηρίξουν την προσπάθεια και στην περίοδο της κρίσης αλλά και στην επόμενη περίοδο, που πιστεύουμε και ελπίζουμε να είναι περίοδο ανάπτυξης, με τις απαραίτητες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που θα φέρουν απασχόληση και εισόδημα για τους πολίτες και έσοδα για το κράτος, που θα κάνουν πάλι την Ελλάδα χώρα που παράγει, χώρα που θα δίνει ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους.

Όπως επίσης υπάρχει ανάγκη για άμεση συζήτηση και νομοθέτηση του ελέγχου της Οικονομίας, με νέο δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα. Ήδη από την άνοιξη το ΠΑΣΟΚ είχε θέσει για διάλογο την πρόταση του, αλλά και με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ελέγχου της αγοράς.

Για τις τιμές της αγοράς που ο κ. Υπουργός, στη συζήτηση στην Επιτροπή, ανέφερε ότι δεν έχουμε προχωρήσει στην εσωτερική υποτίμηση, θεωρώ ότι ο έλεγχος της διαμόρφωσης των τιμών πρέπει να προχωρήσει άμεσα, για να σταματήσει η κερδοσκοπία, σε εποχή ιδιαίτερα μειωμένης καταναλωτικής δύναμης του Έλληνα πολίτη.

Φαίνεται ότι υποκρύπτονται πολλές παραβάσεις και ακόμη αυτό δεν έχει καταπολεμηθεί. Είναι πρόκληση αυτό να έχουμε ακριβότερες τιμές Ελληνικών προϊόντων στη Χώρα μας, σε σχέση με τις τιμές που έχουν τα ίδια προϊόντα σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες.

Θέλουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις. Αλλά και να εφαρμοστούν στην πράξη, μαζί με όλα όσα ήδη είναι νομοθετημένα. Στο Νομοσχέδιο που συζητάμε τα άρθρα 1 έως 3 που ρυθμίζουν θέματα περιστολής Δημοσίων Δαπανών και Δημοσιονομικών Ελέγχων, τα εξοικονομούμενα ποσά, περίπου 25 εκατ. ΕΥΡΩ έχουν εκτιμηθεί, ίσως δεν είναι μεγάλα, όμως αποτελούν μια αρχή, δείχνουν ένα τρόπο για να προχωρήσουμε.

Είναι ένα βήμα έστω και μικρό και οπωσδήποτε δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Είτε αυτά αφορούν τα μισθώματα των Δημοσίων κτιρίων, είτε τα έξοδα παράστασης για τα πρόσωπα που αναφέρονται. Όπως και ο τρόπος συγκρότησης νέων Μονάδων Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ με συγχώνευση δύο Επιτροπών) και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, που απλοποιούν λειτουργίες με σκοπό να γίνουν αποτελεσματικές.

Στα άρθρα των άλλων διατάξεων ρυθμίζονται διάφορα θέματα, αρμοδιότητας διαφόρων Υπουργείων. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε αναλυτικά στην κατ’ άρθρο συζήτηση. Πρέπει να στηρίξουμε ότι δίνει δυνατότητες εκμετάλλευσης πόρων, αλλά, και διάθεσής τους με διαφάνεια, σύμφωνα με ότι προβλέπεται από Νομοθεσίες και Κανονισμούς.

Όπως επίσης στηρίζουμε την αντικειμενικότητα και την τήρηση κριτηρίων και αξιολόγησης σε κάθε επιλογή, όταν έχει να κάνει με πρόσωπα. Κι αυτό αφορά και στην αξιοποίηση και χρήση, χώρων, κτιρίων και υποδομών που αναφέρονται ζητήματα διάθεσης πόρων, καθώς και θέματα αξιοποίησης προσώπων σε κάποιες περιπτώσεις.

Τα άρθρα 4,5,6,7, που αφορούν το Υπουργείο Ναυτιλίας, αναφέρονται σε θέματα αξιοποίησης μέσων και χώρων (ίδρυση του Πλωτού Μουσείου – “Νεράιδα” ως Ν.Π.Ι.Δ., εγκαταστάσεις, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, Ακίνητο Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας – ΕΑΚΝ – Αγ. Κοσμά για την Μονάδα Υποβρύχιων Αποστολών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), αλλά και σε θέματα προσωπικού και θέματα προμήθειας Πλωτών Μέσων.

Τα άρθρα 8 και 9 αφορούν το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. Ήδη, όπως ανέφερε ο κύριος Υπουργός, το άρθρο 8 που αναφέρεται στη θέσπιση του κωδικού με ονομασία «Δαπάνες Εθνικού και Αναπτυξιακού χαρακτήρα» αποσύρεται.

Είχαμε κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων εκφράσει και διατηρήσει ισχυρή επιφύλαξη γι’ αυτόν τον κωδικό. Θεωρώντας ότι ήταν αμφιβόλου περιεχομένου και αφορούσε επαναφορά του παλιού κωδικού 5160 για ανάλογες δαπάνες εθνικού χαρακτήρα και είχε ταυτιστεί με ζητήματα κακής διαχείρισης.

Αυτός ο κωδικός είχε καταργηθεί με το Ν. 3981/2011. Χαιρετίζουμε την ευαισθησία του κυρίου Υπουργού απέναντι στον προβληματισμό μας που εκφράστηκε και με την απόσυρση του άρθρου.

Τέλος, θεωρούμε ότι οι διατάξεις, των άρθρων 10 έως 13 των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που αφορούν την κατάργηση ορισμένων Ειδικών Γραμματειών με συγχωνεύσεις και μεταφορά αρμοδιοτήτων, είναι εξορθολογιστικό μέτρο, μειώνει το κράτος, και το κόστος λειτουργίας του.

Αν και υπάρχει η Ανασύσταση της Ειδικής Γραμματείας του Εθνικού Τυπογραφείου, που είναι αντίθετη με αυτό το πνεύμα. Για ορισμένα από τα ζητήματα στα οποία αναφέρονται όπως θέματα ελέγχου της αγοράς, αναφέρθηκα στην αρχή της τοποθέτησης μου.

Θα πρέπει ίσως να δούμε και κάποια ζητήματα που προκύπτουν από την Έκθεση της Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών ιδιαίτερα για τα άρθρα 2 και 5, για τις μισθώσεις ακινήτων από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας. Με αυτή τη λογική και εκτίμηση των δεδομένων, με την πεποίθηση ότι υπάρχει αρκετός δρόμος μπροστά μας στον οποίο μπορούμε και πρέπει να προχωρήσουμε, είμαστε θετικοί επί της αρχής του Νομοσχεδίου, σαν μια αφετηρία για την Δημοσιονομική εξυγίανση, την εξοικονόμηση πόρων και την δρομολόγηση μιας σύγχρονης, ευέλικτης και αποτελεσματικής λειτουργίας του κράτους και της Οικονομίας, και ιδιαίτερα της πραγματικής οικονομίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε ευκαιρίες, αλλαγές και νέα δεδομένα, όπως διαφαίνονται σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο στην Ευρώπη. Κάποια απ’ αυτά είναι οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την επαναγορά ομολόγων, του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών, του γερμανικού δικαστηρίου αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις με τις αλλαγές στη Γαλλία, την Ολλανδία κ.ο.κ.

Πρέπει οπωσδήποτε να δούμε τις ευνοϊκότερες συνθήκες για την επιμήκυνση του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά και την ενίσχυση της ανάπτυξης, για να μπορέσουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέσα από την ανάπτυξη να αποκαταστήσουμε αδικίες και να διαμορφώσουμε όρους για μια νέα σταθερή και ελπιδοφόρα πορεία της χώρας μας.

Ευχαριστώ »»

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply