Νέες εντάξεις έργων στο ΕΣΠΑ

Α. ΚαχριμάνηςΤην ένταξη στο ΕΣΠΑ της πράξης για «αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο Ιωαννίνων» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης:

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (και τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Α.) εντάσσεται στο ΕΣΠΑ (Άξονας Προτεραιότητας 06 – «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητας ζωής») το έργο «Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.559.519,28 ευρώ και δικαιούχος είναι ο Δήμος Ιωαννιτών.

H προτεινόμενη πράξη αφορά εργασίες ανάπλασης υφιστάμενων δρόμων και κοινόχρηστων χώρων στο ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων, στην περιοχή της παλιάς αγοράς «μπεζεστένια».

Οι οδοί που θα διαμορφωθούν σε πεζόδρομους είναι:
1. Οδός Γοργόλη, μήκους 50 μ.
2. Οδός Χ. Ευθυμίου, μήκους 127 μ.
3. Οδός 1η πάροδος Κουντουριώτη, μήκους 58 μ.
4. Οδός Α. Φιλίτου, μήκους 13 μ.
5. Οδός Μαρούλη, μήκους 110 μ.
6. Οδός Σκουφά, μήκους 91 μ.
7. Πάροδος οδού Ζάππα, μήκους 44 μ.
8. Οδός Γεναδίου, τμήμα από οδό Σκουφά ως οδό Ζάππα, μήκους 45 μ.
9. Οδός Τοσίτσα, ως την οδό Πατριάρχη Ευαγγελίδη, μήκους 116 μ.

Οι οδοί που διαμορφώνονται σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας είναι:
1. Οδός Γεναδίου, τμήμα από οδό Πατριάρχη Ευαγγελίδη ως οδό Ζάππα, μήκους 107 μ.
2. Οδός Ζάππα, μήκους 177 μ.
3. Οδός Κατσάρη, τμήμα από πλατεία Χατζηκώστα ως οδό Ζάππα, μήκους 52μ.
4. Οδός Σ. Σκίπη, τμήμα από οδό Κουντουριώτη ως οδό Γεναδίου, μήκους 43μ.
5. Οδός Σ. Σκίπη, τμήμα από οδό Γεναδίου ως οδό Κάτσαρη, μήκους 28 μ.
6. Οδοί περιμετρικά της πλατείας Χατζηκώστα (τμήματα οδών Πατριάρχη Ευαγγελίδη- Κάτσαρη), μήκους 111 μ.

Οι εργασίες ανάπλασης περιλαμβάνουν: καθαιρέσεις υφιστάμενων πεζοδρομίων, επιστρώσεις οδών και κοινόχρηστων χώρων, συμπλήρωση του δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων, εγκατάσταση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, κατασκευή δικτύου υποδομής οπτικών ινών, εργασίες πρασίνου, τοποθέτηση εξοπλισμού. Επίσης προβλέπεται η υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου χαμηλής τάσης στην περιοχή.

Σύμφωνη γνώμη για τη δημοπράτηση της Αποκατάστασης της «ΟΑΣΗΣ»:

Με έγγραφο του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχιρμάνη προς το Δήμο Ιωαννιτών, διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου για τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ‘ΟΑΣΙΣ’», προϋπολογισμού 2.040.000 ευρώ.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply