Νέα έργα αποκατάστασης ζημιών στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες

Περιφέρεια ΗπείρουΣυνεχίζει η Περιφέρεια τις προσπάθειές της για την αποκατάσταση ζημιών που έχουν προκληθεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του χειμώνα στα οδικά και αρδευτικά δίκτυα των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων. Σχετικές αποφάσεις έλαβε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή.

Συγκεκριμένα κατά Περιφερειακή Ενότητα:

Π.Ε. ΑΡΤΑΣ: Εγκρίθηκε η δημοπράτηση των εξής έργων:
– Αποκατάσταση του δρόμου Αθαμάνιο – Θεοδώριανα (θέση Σταυρός – Θεοδώριανα), προϋπολογισμού 35.000 ευρώ.
– Αποκατάσταση 12ης επαρχιακής οδού στις θέσεις Άνω Καλεντίνη, Τυμπά, Τετράκωμο, Καστανιά, Ελάτη, Ρετσιανά, γέφυρα Κονδύλη, όρια Νομού Τρικάλων (Δήμου Γ. Καραϊσκάκη), προϋπολογισμού 60.000 ευρώ.
– Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο δρόμο Μεσόπυργος – όρια Νομού Άρτας, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ.
– Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.
– Αποκατάσταση ζημιών και βελτίωσης ροής στραγγιστικού δικτύου Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

Επίσης, η Ο.Ε. ανέδειξε τον ανάδοχο του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας στην τάφρο Σαλαώρας», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ. Ανάδοχος η Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε..

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Η Οικονομική Επιτροπή, ενέκρινε τη δημοπράτηση των εξής οδικών έργων:
– Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μέτσοβο – Λίμνη Πηγών Αώου και Μέτσοβο – Ανθοχώρι, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.
– Αποκατάσταση οδού Λίμνης Πηγών Αώου – Μονής Βουτσά και αποκατάσταση υδρομάστευσης, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.

Επίσης ανέδειξε τον ανάδοχο του έργου: Αποκατάσταση – τσιμεντόστρωση προς Τ.Κ. Δαφνούλας, προϋπολογισμού 15.000 ευρώ. Ανάδοχος αναδείχτηκε ο Χρόνης Ιωάννης.

Τέλος η Ο.Ε. ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης των χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος της Ι.Μ. Πατέρων Ζίτσας, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.

Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ:

Δύο αποφάσεις που αφορούν την αντιπλημμυρική θωράκιση από τον ποταμό Καλαμά, έλαβε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. Η πρώτη αφορά τη δημοπράτηση αντιπλημμυρικών έργων, προϋπολογισμού 205.000 ευρώ και η δεύτερη δημοπράτηση εργασιών για επισκευή – συντήρηση των θυροφραγμάτων φράγματος Ραγίου, προϋπολογισμού 33.000 ευρώ.

Η Ο.Ε. ενέκρινε επίσης τα πρακτικά για την ανάθεση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για το έργο «Κατασκευή υδαταγωγού ύδρευσης Ηγουμενίτσας (τμήμα Πέντε Εκκλησιών – Γέφυρα Νεράιδας) για την ενίσχυση της ύδρευσης της Ηγουμενίτσας, από τις Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» Δήμου Σουλίου.

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ:

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη διενέργεια διαγωνισμού για την αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης στη Βαλανιδοράχη, προϋπολογισμού 27.000 ευρώ και για την αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, που χρηματοδοτούνται από πόρους αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών της Περιφέρειας.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply