Ιωάννινα: Ημερίδα από τον Οργανισμό Κτηματολογίου

Ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνουν στην πόλη των Ιωαννίνων Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα: «Εφαρμογή του Νόμου 3882/2010 για την Εθνική υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών». Η ημερίδα αφορά τα στελέχη, και ειδικότερα τα μέλη των Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.), της Περιφέρειας Ηπείρου, του συνόλου των Δήμων της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και θα διεξαχθεί την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου, στις 08.30 το πρωί σε χώρο που θα γνωστοποιείται από το ΙΝ.ΕΠ. στο τηλέφωνο 213.1306273.

Με το Ν. 3882/2010 εισάγονται διαδικασίες και κανόνες για την παραγωγή, προμήθεια, διαχείριση και διαμοιρασμό των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών. Σκοπός των Ημεριδών είναι η ενημέρωση και κατάρτιση των μελών των ΚΟ.Σ.Ε. για τις νέες δυνατότητες αλλά και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το νέο νομικό πλαίσιο για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών. Η σύσταση των ΚΟ.Σ.Ε. είναι υποχρεωτική σε κάθε Δήμο, Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς αποτελούν συντονιστικά όργανα εντεταλμένα για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του παρόντος νόμου για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπούν.

Στις ημερίδες θα γίνει ενημέρωση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του νόμου, τις προβλέψεις του, καθώς και παρουσίαση υλικού και πρακτικών εργαλείων που θα βοηθήσει τα ΚΟ.Σ.Ε. στο έργο τους. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές εφαρμογής του Ν. 3882/2010 και διαμοιρασμού δεδομένων από Δημόσιους Φορείς.

 

Tags:

, , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply