Ιωάννινα: Διεθνές Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας

Στις 18 και 19 Νοεμβρίου στην πόλη των Ιωαννίνων διοργανώνεται το Διεθνές Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας  στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας του ΟΣΕΠ και υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, από την Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε. και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου, από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων/Enterprise Europe Network- Hellas, την Περιφέρεια Ηπείρου και τον Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών. Κύριοι στόχοι του Συνεδρίου είναι η δημιουργία μίας πλατφόρμας συνεργασίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η περαιτέρω αύξηση της ευαισθητοποίησης και του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης για θέματα οδικής ασφάλειας στην περιοχή.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply