Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων: Πρόσκληση σε γενική συνέλευση

no_logoΈχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 18, 21 και 22 του Καταστατικού της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων.
2. Την με αριθμ. 4δ/18.11.2012 (αριθμ. πρακτ. 4/2012) αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Καλούμε

Τα μέλη της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση (Εκλογοαπολογιστική), που θα συγκληθεί στις έντεκα (11) Αυγούστου έτους 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ., στην Άγναντα (έδρα της Εταιρείας), στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου – Λυκείου Αγνάντων (Δάφνη) με τα παρακάτω θέματα:

1. Διοικητικός Απολογισμός.
2. Οικονομικός Απολογισμός και Προϋπολογισμός – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων για το έτος 2014.
4. Προτάσεις για τη λειτουργία και τη δράση της Εταιρείας.
5. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
6. Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 

Tags:

, ,

Leave a Reply