Ερώτηση Χρ. Μαντά για Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων

Ερώτηση προς τον κ.κ. Υπουργό: Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: “Επείγουσα κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών μουσικών ειδικοτήτων στο Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ιωαννίνων”:

Στο Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ιωαννίνων (όπως και σε όλα τα Μουσικά Σχολεία της χώρας), παρουσιάζονται απαράδεκτα κενά σε Εκπαιδευτικό Προσωπικό διδασκαλίας Μουσικών Οργάνων. Συγκεκριμένα, ενώ έχουν περάσει σχεδόν τρεις μήνες από την έναρξη των μαθημάτων και παρά τις διακηρύξεις σας ότι δεν υπάρχουν κενά στα σχολεία (Ημερήσιος Τύπος 3/12/2012), υπάρχει έλλειψη 12 εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ16 και ΤΕ16 (μουσικών οργάνων και μουσικών μαθημάτων) με αποτέλεσμα να χάνονται συνολικά 189 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως!!!

Ήδη έχει ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο στα μαθήματα του Μουσικού Γυμνασίου και θα πρέπει να δοθούν οι βαθμοί σε παιδιά που είτε δεν έχουν παρακολουθήσει είτε έχουν ελλιπώς διδαχθεί κατά ομάδες τα μαθήματα μουσικών οργάνων, παραβιάζοντας την νομοθεσία που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων.

Αναλυτικά, όπως ήδη γνωρίζετε, δεν πραγματοποιούνται οι παρακάτω ώρες μουσικών μαθημάτων σε εβδομαδιαία βάση:
Α/ΑΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ/ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
1) Παραδοσιακό Κλαρίνο 56
2) Ευρωπαϊκά κρουστά 44
3) Μουσική Τεχνολογία 12
4) Ακορντεόν 10
5) Λαούτο 8
6) Μπουζούκι 10
7) Κλαρινέτο 6
8) Παραδοσιακά κρουστά 8
9) Κανονάκι 10
10) Ταμπουράς 8
11) Πιάνο 7
12) Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής 10

Επειδή, παρά τις υπηρεσιακές ενημερώσεις που έχετε λάβει και παρά τις εκκλήσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων που έχουν δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο, ουδεμία έως τώρα μέριμνα λάβατε για την κάλυψη των παραπάνω κενών μουσικών οργάνων και μαθημάτων.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1) Πότε προβλέπετε να καλύψετε με το αναγκαίο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων;
2) Σε τι ενέργειες θα προβείτε για την αναπλήρωση των έως τώρα περίπου 2000 «χαμένων» ωρών διδασκαλίας;

O Ερωτών Βουλευτής: Χρήστος Μαντάς.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply