Ερώτηση βουλευτών ΛΑ.Ο.Σ. για Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κοινοβουλευτική ερώτηση βουλευτών του ΛΑ.Ο.Σ. προς την υπουργό Παιδείας σχετικά με την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενόψει του προσεχούς ακαδημαϊκού έτους:

«« Προς: Την Αξιότιμο Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Θέμα: «Σε κίνδυνο βρίσκεται η ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενόψει του προσεχούς ακαδημαϊκού έτους»

Ανάστατη είναι η ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λόγω της διαρκούς απαξίωσης του Ιδρύματος και των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων από την πλευρά της Πολιτείας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία των οικείων πρυτανικών αρχών, η Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1844 Β’/3-9-2009, ενώ αρχικά προέβλεπε το ποσό των 14.200.000€, ως κρατική επιχορήγηση για το 2011 προς το εν λόγω Ίδρυμα, τελικώς περιορίστηκε στο ποσό των 7.224.000€. Παράλληλα, το Υπουργείο έχει παγώσει: (α) Τους διορισμούς εκλεγμένων μελών Δ.Ε.Π. (β) Τις προκηρύξεις θέσεων Δ.Ε.Π., λόγω παραιτήσεων, αποχωρήσεων, άγονων εκλογών και νέων θέσεων, (γ) Τις προκηρύξεις εξελίξεων μελών Δ.Ε.Π. και (δ) τις προκηρύξεις νέων θέσεων, λόγω παραιτήσεων, Ειδικού Εκπαιδευτικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και Διοικητικού Προσωπικού. Κατά συνέπεια, τίθεται σε άμεσο κίνδυνο όχι μόνο η εκπαιδευτική λειτουργία των Εργαστηρίων και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου αλλά και η ίδια του η λειτουργία. Το φαινόμενο απαξίωσης ενός τόσο μεγάλου ακαδημαϊκού ιδρύματος «τορπιλίζει» τις προσπάθειες της ήδη δοκιμαζόμενης Ελληνικής νεολαίας να αποκομίσει επιστημονικές γνώσεις υψηλού επιπέδου, που θα την καταστήσουν ανταγωνιστικότερη στην αγορά εργασίας.

Συνεπώς ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1. Ισχύει η πρόσφατη υπόσχεση της Κυβέρνησης που έκανε λόγο ότι θα εξαιρεθεί ο ευαίσθητος τομέας της Παιδείας από τις περικοπές;

2. Για ποιο λόγο περιορίστηκε σε ποσοστό 50% η κρατική επιχορήγηση προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, παρά την προβλεπομένη Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων; Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ώστε το υπόλοιπο 50% να χορηγηθεί στο άμεσο μέλλον;

3. Πότε αναμένεται να υλοποιηθούν οι διορισμοί 57 νεοεκλεγμένων μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εκκρεμούν από το Οκτώβριο του 2009;

4. Πότε αναμένεται να υλοποιηθούν οι 36 προκηρύξεις θέσεων Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκκρεμούν από τον Ιούνιο του 2010;

5. Πότε αναμένεται να υλοποιηθούν οι 49 προκηρύξεις εξελίξεων μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που επίσης εκκρεμούν από τον Ιούνιο του 2010;

6. Πότε αναμένεται να προκηρυχτούν οι νέες θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και Διοικητικού Προσωπικού, για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων;

7. Σε τι βαθμό εγγυάστε την ομαλή λειτουργία, όλων των τομέων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενόψει του προσεχούς ακαδημαϊκού έτους;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές:
Ανατολάκης Γεώργιος, Β’ Πειραιώς ΛΑ.Ο.Σ.
Γεωργιάδης Σπυρίδων Άδωνις, Β’ Αθηνών ΛΑ.Ο.Σ.
Πλεύρης Αθανάσιος, Α’ Αθηνών ΛΑ.Ο.Σ. »»

 

Tags:

, , , , , , , , , , ,

Leave a Reply