Εντάσσεται στο ΕΣΠΑ η πράξη αντικατάστασης των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε. Κ. Ζαγορίου

Περιφέρεια ΗπείρουΥπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη η απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ της πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Κεντρικού Ζαγορίου», συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.248.000 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση του υφιστάμενου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης σε τμήματα της Δ.Ε. Κεντρικού Ζαγορίου, συνολικού μήκους 18,30 χλμ. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ζαγορίου.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply