Εισήγηση του Περιφερειάρχη στην ΕΝ.Π.Ε. για τα κτηνιατρικά τέλη

Α. ΚαχριμάνηςΤην εισήγηση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να μεταφερθούν οι πόροι των κτηνιατρικών τελών στις Περιφέρειες ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (μειοψηφούντος ενός συμβούλου) στη συνεδρίαση της Δευτέρας. Τα τέλη αφορούν ελέγχους ζώντων ζώων και τροφίμων ζωικής προέλευσης που πραγματοποιούν οι Υπηρεσίες Κτηνιατρικής των Περιφερειών.

Η διάθεση των τελών από τις Περιφέρειες προτείνεται να είναι ανταποδοτική και να καλύπτονται έξοδα ελέγχων των κτηνιατρικών υπηρεσιών καθώς και για εξηλεκτρισμό κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Επίσης η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος με άλλη απόφασή της θέτει προς το Υπουργείο Εσωτερικών το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών για τη σχολική περίοδο 2013-2014. Συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι η μεταφορών των μαθητών αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και ότι «η μη εισέτι έκδοση της σχετικής ΚΥΑ και μάλιστα σύμφωνα με τις αναγκαίες βελτιώσεις και τροποποιήσεις που προτείνουμε, σε συνδυασμό με την μη κατανομή των αναγκαίων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών μας οδηγεί να σας δηλώσουμε την αδυναμία μας να εκτελέσουμε τις υποχρεώσεις μας, στα πλαίσια της νομιμότητας και των υποχρεωτικών χρονοδιαγραμμάτων».

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply