Εισήγηση Περιφερειακού Συμβουλίου

Για το έργο «Cross – border Network for the Promotion of Wine Products – WINENET»:

Εγκεκριμένο για χρηματοδότηση στο Μέτρο 3.1 του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013. Το έργο WINE – NET αποσκοπεί στην αποτελεσματική προώθηση της παράδοσης της αμπελουργίας και στην ανάπτυξη του «οινοτουρισμού» (ως υπό – κατηγορία του αγροτικού τουρισμού) στη διασυνοριακή περιοχή.

Στόχοι του έργου:
– Εκπόνηση μελετών για την τεκμηρίωση των τοπικών ποικιλιών αμπελουργίας και των τοπικών μεθόδων παραγωγής κρασιού,
– δημιουργία ενός κοινού επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη του «οινοτουρισμού» στις εμπλεκόμενες περιοχές,
– δημιουργία ενός μουσείου κρασιού στο Δήμο Κόνιτσας και δύο αίθουσες προώθησης κρασιού στους Δήμους Cellino του Αγίου Μάρκου και Guagnano,
– υλοποίηση δραστηριοτήτων δικτύωσης,
– οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων κ.α.

Συνολικός προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Ηπείρου: 194.500,00 Ευρώ
Ύψος εθνικής συμμετοχής: 48.625,00 Ευρώ (από το Π.Δ.Ε)
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: 24 μήνες

Για το έργο «Mediterranean Lifestyle “MEDLS”»:

Εγκεκριμένο για χρηματοδότηση στο Μέτρο 3.1 του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013. Tο έργο Mediterranean Lifestyle “MEDLS” αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ανάδειξη ως ένα ενιαίο σύνολο των χαρακτηριστικών των χωρών της Μεσογείου που αφορούν: Τον πολιτισμό, τα τοπικά προϊόντα, τη χειροτεχνία, τη φύση, τα τρόφιμα και τη μεσογειακή διατροφή.

Στόχοι του έργου:
– Το “MedLS επικεντρώνεται στην τόνωση της ελκυστικότητας των υπηρεσιών καθώς και των προϊόντων των Μεσογειακών χωρών δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
– Το έργο θέλει να πετύχει τη βελτίωση των τοπικών οικονομιών που βασίζονται κυρίως στις τουριστικές δραστηριότητες μέσω έκδοσης οδηγών, δημιουργίας δικτύων, προωθητικών ενεργειών (πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.α)

Συνολικός προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Ηπείρου: 267.250,00 Ευρώ
Ύψος εθνικής συμμετοχής: 66.812,5 Ευρώ (από το Π.Δ.Ε)
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: 20 μήνες

 

Tags:

, , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply