Εισήγηση Οδ. Πότση

Θέμα: Διάθεση χρήσης αθλητικών χώρων σε σωματεία:

«« Τα αθλητικά ερασιτεχνικά κολυμβητικά σωματεία: Α.Ο. ΝΗΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Κ.Α.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Ο.Θ.ΣΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ υπέβαλαν ομαδικό αίτημα προς την Περιφερειακή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για να τους παραχωρηθεί η χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής του Ε.Ε.Ε.Ε.Ν. Ιωαννίνων (πρώην συγκρότημα ΠΑΛΛΑΔΙΟ, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία της Περιφέρειας Ηπείρου) κατά τις ώρες που δεν χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του σχολείου, δεδομένου ότι η κολυμβητική δεξαμενή του Ε.Α.Ν.Κ.Ι. δεν επαρκεί πλέον για την εξυπηρέτηση του μεγάλου όγκου των αθλητών.

Η Επιτροπή, με την 3/8/30-8-2011 απόφασή της ενέκρινε ομόφωνα το παραπάνω αίτημα, με την προϋπόθεση ότι σωματεία θα συμβάλλουν οικονομικά στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του χώρου και θα είναι υπεύθυνα για θέματα καθαριότητας και ασφάλειας κατά τις ώρες που θα τον χρησιμοποιούν, ενώ παράλληλα θα προσφέρουν αφιλοκερδώς την εκμάθηση κολύμβησης στους μαθητές του σχολείου.

Παράλληλα, το αθλητικό σωματείο ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ζητά να του παραχωρηθούν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις οι εγκαταστάσεις του ποδοσφαιρικού γηπέδου του ίδιου συγκροτήματος.

Κατόπιν των παραπάνω προτείνω τα εξής:
– 1. Να αποδεχτούμε τα εν λόγω αιτήματα για τη διάθεση της χρήσης των αθλητικών χώρων, συμβάλλοντας έτσι στην καλλιέργεια του αθλητισμού στην περιοχή μας και αποδεικνύοντας την ενεργή στήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.
– 2. Να συγκροτηθεί επιτροπή αποτελούμενη από 2 αιρετούς εκπροσώπους της Περιφέρειας (το θεματικό Αντιπεριφερειάρχη κ. Παντελή Κολόκα και την περιφερειακή σύμβουλο κ. Καλλιρρόη Ζηκίδου –Ντάσση), 2 υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου και 3 εκπροσώπους των αθλητικών σωματείων, η οποία θα έχει την ευθύνη για την υλοποίηση της απόφασης, την εφαρμογή της και τη διευθέτηση και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος.

Οδυσσέας Πότσης,
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου – Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων »»

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply