Εισήγηση Ν. Μάντη για προϋπολογισμό Δήμου Ιωαννιτών

Προϋπολογισμός Δήμου Ιωαννιτών έτους 2013:

«« Συνάδελφοι, πριν σας αναλύσω τα στοιχεία του προϋπολογισμού θέλω να κάνω δυο επισημάνσεις: Η πρώτη είναι σε αρνητική κατεύθυνση διότι ο προϋπολογισμός που θα συζητήσουμε σήμερα συντάχθηκε κάτω από αυστηρές οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών, οι οποίες καταργούν στην πράξη την οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων και θα υλοποιηθεί κάτω από την καθημερινή on line παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών από το Υπουργείο Οικονομικών μέσω λειτουργίας του «Κόμβου Διαλειτουργικότητας» και με την ΑΠΕΙΛΗ του Παρατηρητηρίου που σημαίνει κλείσιμο δομών, περικοπή δράσεων, απολύσεις, περικοπές κρατικών επιχορηγήσεων ισόποσες των αποκλίσεων και αύξηση φορολογίας για τους δημότες μας.

Η δεύτερη επισήμανση είναι σε θετική κατεύθυνση μιας και σήμερα το Δημοτικό μας Συμβούλιο συζητά τον 100ο Προϋπολογισμό του Δήμου μας και νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση θα πρέπει να ξεφύγει από τις συνήθεις μίζερες πολλές φορές αντιπαλότητες, που δεν συμβάλλουν στο διάλογο ή στην ομοφωνία που έχει ανάγκη η πολιτική ζωή της χώρας μας, αλλά και του Δήμου μας.

Διαβάζοντας κανείς τον προϋπολογισμό της 13ης Μαΐου 1913 και τον προϋπολογισμό του 2013, θα βρει στοιχεία που έχουν να κάνουν με υστέρηση εσόδων, με ανείσπρακτα έσοδα από μισθώματα, με ληξιπρόθεσμες οφειλές ή με χρηματοδότηση της καθημερινότητας, ακόμη και με χρέη προς το Δημόσιο και ελλειμματικός σε ποσοστό 27,6%.

Δεν ξέρω αν ο προϋπολογισμός της 13ης Μαΐου του 1913 ήταν 100 χρόνια μπροστά ή αν ο προϋπολογισμός του 2013 είναι 100 χρόνια πίσω ή αν τελικά 100 χρόνια τώρα τα προβλήματα σύνταξης και υλοποίησης του προϋπολογισμού έχουν διαιωνισθεί.

Στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Ιωαννιτών τα έσοδα διακρίνονται σε:
– Τακτικά, που ανέρχονται στο ύψος των 55.104.387,01 €
– έκτακτα, που ανέρχονται στο ύψος των 59.043.283,63 €
– έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά, που ανέρχονται στο ύψος των 289.100,00 €
– απαιτήσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη, που ανέρχονται στο ύψος των 44.619.724,99 €
– εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων, που ανέρχονται στο ύψος των 11.127.224,00 €
– επιστροφές χρημάτων, που ανέρχονται στο ύψος των 113.000,00 €και
– χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης, που ανέρχονται στο ύψος των 6.476.560,51 €.

Οι δαπάνες διακρίνονται σε:
– λειτουργικές δαπάνες χρήσης, που ανέρχονται στο ύψος των 53.611.074,71 €
– επενδύσεις, που ανέρχονται στο ύψος των 51.752.745,92 €
– πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών, που ανέρχονται στο ύψος των 16.919.901,83 €
– λοιπές αποδόσεις που ανέρχονται στο ύψος των 10.679.000,00€
– προβλέψεις μη είσπραξης εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών στο ύψος των 42.289.724,99 και
– αποθεματικό, που ανέρχονται στο ύψος των 1.520.832,69 €.

Κύριοι Συνάδελφοι, όπως βλέπετε ο προϋπολογισμός του Δήμου Ιωαννιτών για το έτος 2013 με τα χρηματοδοτούμενα έργα και τις δράσεις του ανέρχεται στο ύψος των 176.773.280,14 € και προσπαθεί να:
1. Απεικονίσει την πραγματική οικονομική κατάσταση του Καλλικρατικού Δήμου μας για το 2013 που είναι τραγικά δύσκολη.
2. Διαχειριστεί αντικειμενικά και δίκαια τους φόρους των συνδημοτών μας χωρίς σπατάλες, διακρίσεις και προνομιακές συμπεριφορές
3. Παρεμβαίνει στο δημοτικό γίγνεσθαι χωρίς την επιβολή νέων φόρων (αδικώντας κυρίως τους δημότες μας στον πρώην Δήμο Ιωαννιτών, όπου η φορολογία είναι υψηλή σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης) σ΄ όλη την επικράτεια του Καλλικρατικού Δήμου και αφού έχουν γίνει και μειώσεις σε ορισμένες κατηγορίες δημοτικών τελών.
4. Διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δραστική μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων για μισθοδοσία και λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΠ) και χρηματοδότηση μικρών έργων (ΣΑΤΑ).
5. Παρεμβαίνει και να δίνει λύσεις στην καθημερινότητα των δημοτών μας (καθαριότητα, ύδρευση, φωτισμός, κυκλοφοριακό, πράσινο), αλλά και σε προβλήματα και υποθέσεις πολιτών ολόκληρης της Περιφερειακής Ενότητας των Ιωαννίνων (Νομός Ιωαννίνων).
6. Υποστηρίξει με έργα και δράσεις την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου η χρηματοδότηση είναι μειωμένη.
7. Εξασφαλίσει χρηματοδότηση δράσεων, μελετών και διακρατικών συνεργασιών για την ωρίμανση έργων μέσω του ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
8. Υποστηρίξει την πολιτιστική παράδοση, τον πολιτισμό, την εξωσχολική εκπαίδευση, τον αθλητισμό, τη μουσική, το περιβάλλον και τη νεολαία με την Κοινωφελή του Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης και το Δημοτικό Θέατρο.
9. Ενισχύσει με δράσεις του τη: i. Κοινωνική πολιτική ii. Προσχολική αγωγή και εκπαίδευση iii. Κοινωνική φροντίδα iv. Στήριξη δημοτών τρίτης ηλικίας v. Στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων vi. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείαςμε το Νομικό Πρόσωπο ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ιωαννιτών.
10. Μειώσει δραστικά στο βαθμό που γίνεται οικονομικές παθογένειες του παρελθόντος: Ο προϋπολογισμός του 2013 σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2011 έχει μειωμένες οφειλές κατά 5.225.000€ από 22.144.000 € σε 16.919.000€ και σε επίπεδο τοκοχρεωλυτικών δόσεων τα Δάνεια μειώθηκαν από 33.155.000€ σε 28.207.000 € ήτοι μείωση Δανείου κατά 4.948.000 €.

Συνάδελφοι, παράλληλα ο Δήμος μας κάνει ήδη προσπάθεια να αξιοποιήσει τη σχολάζουσα δημοτική περιουσία ανταλλάσσοντας, σε πρώτη φάση, γη με συνδημότες μας, στους οποίους ο Δήμος οφείλει εδώ και χρόνια υψηλά ποσά και σε επόμενη φάση δημιουργώντας έσοδα για έργα υπέρ του κοινωνικού συνόλου του Δήμου μας.

Συνάδελφοι, η σύνταξη του προϋπολογισμού είναι αποτέλεσμα ουσιαστικού διαλόγου με:
– Την τοπική κοινωνία στο πλαίσιο της υλοποίησης του πρώτου προϋπολογισμού
– Την επιτροπή διαβούλευσης
– Τη συντονιστική επιτροπή και
– Τις υπηρεσίες του Δήμου μας.

Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο προϋπολογισμός να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Καλλικρατικού Δήμου. Ο σημερινός προϋπολογισμός συντάχθηκε κάτω από τις κατά κοινή ομολογία δύσκολες συνθήκες που έχουν να κάνουν με:
1. Την οικονομική κατάσταση της χώρας που επηρεάζει άμεσα την οικονομική κατάσταση των συνδημοτών μας και θα ήταν τραγικό να αντλήσουμε έσοδα για τον προϋπολογισμό μέσα από αύξηση φόρων και τελών. Έτσι αποφασίστηκε το πάγωμα των τελών σε επίπεδα του 2010 και σε ορισμένες περιπτώσεις στα επίπεδα του 2009 και τις αποφασισμένες μειώσεις τελών για το 2013.
2. Την ελλιπή χρηματοδότηση του Δήμου μας:
– σε επίπεδο ΚΑΠ με βάση το 2010, όπου είχε εισπραχθεί ποσό 18.909.442,50, είχαμε το 2012 μείωση κατά 36,3% αφού εισπράξαμε 12.029.183,85€ δηλαδή μείωση κατά 6.880.258€.
– σε επίπεδο ΣΑΤΑ από 3.920.426,50€ το 2010 μείωση σε 37% και 2.569.680,00€ το 2012. Κατεύθυνση του Υπουργείου για τη σύνταξη του προϋπολογισμού είναι η ΣΑΤΑ του 2013 να φτάσει στο ύψος των 2.371.440,00€, από τα οποία τα 2.000.000,00€ θα χρηματοδοτήσουν τα δάνεια, τα οποία λόγω οικονομικής κρίσης παρακρατούνται απευθείας.
3. Τις γραφειοκρατικές στρεβλώσεις που καθημερινά προκύπτουν από την εφαρμογή του Καλλικράτη, ο οποίος βρίσκεται σε σωστή κατεύθυνση και πρέπει να υποστηριχθεί, αλλά πολλές διαδικασίες είναι πρωτόγνωρες για υπηρεσιακούς παράγοντες τόσο του Υπουργείου Εσωτερικών και Αποκέντρωσης όσο και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και βέβαια τις υπηρεσίες του Δήμου μας. Πολλές διευκρινιστικές εγκύκλιοι και αποφάσεις του Υπουργείου εκδίδονται ετεροχρονισμένα ή ακόμη εκκρεμούν, δυσκολεύοντας έτσι την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών αλλά και του θεσμού.
4. Την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Δήμου μας με υπηρεσίες που απευθύνονται σ’ όλη την επικράτεια της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (Ν. Ιωαννίνων) όπως Πολεοδομία – ΤΥΔΚ – Κοινωνική Πρόνοια – ΚΕΠ – Κυνοκομείο, χωρίς την αντίστοιχη χρηματοδότηση.

Κύριοι Συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας θα θέλαμε με πραγματικό ενδιαφέρον να ακούσουμε στη συζήτηση που θα ακολουθήσει τις προτάσεις όλων των παρατάξεων και μεμονωμένων συναδέλφων για τον προϋπολογισμό της τρίτης χρονιάς του νέου μας Δήμου. Προτάσεις που να συμπληρώνουν ή να διορθώνουν τυχόν παραλήψεις ή και λάθη που μπορεί να έχει η πρότασή μας. Προτάσεις και παρατηρήσεις που να αφορούν τον προϋπολογισμό του Δήμου μας, πραγματικές και υλοποιήσιμες και όχι σαν αυτές της προηγούμενης συνεδρίασης των τελών.

Γιατί συνάδελφοι, αν οι αυτοαποκαλούμενες παρατάξεις της Αριστεράς χαρακτηρίσουν μνημονιακό τον προϋπολογισμό δεν βοηθούν σε κάτι μιας και μετά από λίγες ημέρες ο Δήμος μας θα πρέπει να έχει προϋπολογισμό και να τον υλοποιήσει.

Γιατί συνάδελφοι, αν η μείζονα αντιπολίτευση εκτιμήσει ότι ο προϋπολογισμός δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα τότε θα πρέπει να μας πει 1. Με στοιχεία και τι σημαίνει αναπτυξιακός χαρακτήρας ενός προϋπολογισμού σε έναν Δήμο, σε μια χώρα με ύφεση 5,6%. Παρόλα αυτά τα χρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ που υλοποιεί ο Δήμος μας και είναι στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα τα περισσότερα σε έργα υποδομής συνεχιζόμενα και νέα θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στο βαθμό που γίνεται στην αγορά εργασίας και τη τεχνική αγορά (προμηθευτές αναλώσιμα υλικά).

Κύριοι Συνάδελφοι, καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια στη σύνταξή του, ώστε να μην γίνει ο Προϋπολογισμός του Δήμου μας κομμάτι του οικονομικού προβλήματος που έχει η χώρα. Έτσι επιγραμματικά ο προϋπολογισμός μας μπορεί να χαρακτηρισθεί:
– Ελλειμματικός σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα
– Πραγματοποιήσιμος
– Αποτελεσματικός
– Αναπτυξιακός και σε έργα υποδομής (Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει έργα και μελέτες ύψους 51.752.000€).

Νικόλαος Μάντης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών »»

 

Tags:

, , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply