ΕΕΔΕ: Έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

no_logoΗ Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη της 17ης Σειράς του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων που θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΕΕΔΕ στην Πάτρα. Η ημερομηνία έναρξης του Μεταπτυχιακού έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013.

Η ΕΕΔΕ, σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύθηκε το 1962 με σκοπό τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου μάνατζμεντ. Τα μέλη της είναι νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και φυσικά πρόσωπα, ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες, καθηγητές πανεπιστημίων και φοιτητές.

Η Εταιρία μας σήμερα συγκαταλέγεται στα πέντε μεγαλύτερα Management Associations παγκοσμίως σε επίπεδο Μελών και Έργου. Έχει εκπαιδεύσει, κατά τη διάρκεια των 51 χρόνων λειτουργίας της, περισσότερα από 500.000 στελέχη επιχειρήσεων σε περισσότερα από 17.000 διαφορετικά επιμορφωτικά προγράμματα, ενώ το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμά της πραγματοποιείται σε 23 πόλεις της χώρας και έχει περίπου 3.800 αποφοίτους.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων που προσφέρει η ΕΕΔΕ είναι ειδικά σχεδιασμένο για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, τα οποία επιθυμούν να προετοιμαστούν έγκαιρα για θέσεις αυξημένης ευθύνης και γενικότερων καθηκόντων (general management).

Στόχοι του προγράμματος είναι η εκμάθηση των αρχών και της μεθοδολογίας του σύγχρονου επιστημονικού management, η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός των επαγγελματικών γνώσεων των στελεχών, η ανάπτυξη της ικανότητάς τους να συνεργάζονται αποτελεσματικά με άτομα διαφορετικής κοινωνικο-εκπαιδευτικής συγκρότησης και επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και η συνεχής και επιστημονική ενημέρωσή τους για τα νέα εργαλεία του management και για την εφαρμογή αυτών στη λειτουργία κάθε οργανισμού λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές αλλά και τις τάσεις που συντελούνται σε καθημερινή, πλέον, βάση στο σύγχρονο και συνεχώς αναπτυσσόμενο και μεταβαλλόμενο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα αυτό, που απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ με τριετή εργασιακή εμπειρία και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που διαθέτουν οκταετή επαγγελματική εμπειρία και θέση ευθύνης, γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα διαρκεί 15 μήνες και τα μαθήματα διεξάγονται κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο (Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί) στις εγκαταστάσεις της ΕΕΔΕ στο κέντρο της Πάτρας. Το διδακτικό προσωπικό, αποτελείται από καταξιωμένους μάνατζερ και έγκριτους ακαδημαϊκούς με μακρόχρονη εμπειρία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, οι οποίοι συνεργάζονται χρόνια με την ΕΕΔΕ.

Προσφέρονται επίσης τα εξής σεμινάρια για επαγγελματίες, αλλά και για όσους επιθυμούν να αυξήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους:

– How to Start / Improve your Internet Business: 36 ώρες (22/05 – 1/06/2013)
– Μηχανογραφημένη Λογιστική: 48 ώρες (20/05 – 5/06/2013)
– Διοίκηση Αλλαγών (Change Management) & Διαχείριση Καινοτομίας στο Σύγχρονο Επιχειρησιακό Περιβάλλον: 12 ώρες (24/05 – 25/05/2013)
– Business Start-Up & Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου: 24 ώρες (31/05 – 8/06/2013)

Το κόστος των προγραμμάτων και σεμιναρίων της ΕΕΔΕ μπορεί να καλυφθεί με το 0,45% της επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλλουν οι εταιρίες για την ενίσχυση των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία της ΕΕΔΕ, Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος, τηλ. 2610.318573, κ. Ρ. Ιωάννου, e-mail patra@eede.gr, www.eede.gr

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply