Δελτίο τύπου Χρ. Γκόγκα για τις εξελίξεις στο Νοσοκομείο Άρτας

Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, όπως και σε προηγούμενη δήλωση μου έχω τονίσει, αυτό που χρειάζεται σήμερα, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά είναι να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία και ουσιαστικό τρόπο, χωρίς εντυπωσιασμούς και επικοινωνιακές κινήσεις, τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν και έχουν άμεσες επιπτώσεις στην παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους συμπολίτες μας.

Και είναι προβλήματα λειτουργίας αλλά και προβλήματα που αφορούν το προσωπικό που παρέχει τις πολύτιμες αυτές υπηρεσίες, όπως με τις οφειλές που υπάρχουν. Στο πλαίσιο των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων που μου αντιστοιχούν για τα τοπικά μας ζητήματα, έθεσα το πρόβλημα στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Από αρμόδιους παράγοντες του Υπουργείου μεταφέρθηκε η δέσμευση ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες για να ξεπεραστούν τα προβλήματα δυσλειτουργίας του Νοσοκομείου Άρτας. Υποχρέωση όλων μας είναι να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις για να εξασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της Δημόσιας περίθαλψης στην περιοχή μας.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply