Δελτίο τύπου Περιφέρειας Ηπείρου

Σύμφωνη γνώμη Περιφέρειας για την ανάθεση του έργου αναπλάσεων – πεζοδρομήσεων Δήμου Ιωαννιτών:

Προχωρούν οι διαδικασίες ανάθεσης του έργου «Αναπλάσεις – πεζοδρομήσεις στο κέντρο της πόλης και φωτισμός διατηρητέων κτιρίων» του Δήμου Ιωαννιτών, καθώς με έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, ενημερώνεται ο φορέας υλοποίησης του έργου (Δήμος Ιωαννιτών) για την υπό προϋποθέσεις διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.391.500 ευρώ. Η προθεσμία για την υποβολή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου της υπογεγραμμένης σύμβασης και των όποιων τροποποιήσεων της, καθώς και του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου, ορίζεται μέχρι 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή οριστικοποίησης των τροποποιήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43,της Υ.Α 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008).

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply