Δελτίο τύπου Μ. Κασσή

Σε απαντήσεις των από 05/12/2012 ερωτήσεων του Βουλευτή Ιωαννίνων Μιχάλη Κασσή με θέματα: «Τήρηση περιβαλλοντικών όρων και κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τον ΧΥΤΑ της 1ης Διαχειριστικής ενότητας Ηπείρου στη θέση Ελληνικό» και «Τήρηση περιβαλλοντικών όρων και κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τον ΧΥΤΑ της 2ης Διαχειριστικής ενότητας Ηπείρου στη θέση Καρβουνάρι» προχώρησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής κύριος Σταύρος Καλαφάτης και συγκεκριμένα μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Οι επιθεωρητές απαντούν πως συντάσσονται Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων όρων, οι οποίες θα διαβιβαστούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ταυτόχρονα οι ΕΥΕΠ θα εισηγηθούν αρμοδίως αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα).

Παράλληλα συντάσσεται έκθεση με τις διαπιστωμένες παραβάσεις της διοίκησης η οποία θα σταλεί στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για περαιτέρω έλεγχο.Η εξέλιξη αυτή εγείρει θέμα νομιμότητας των ενεργειών της Διοίκησης της Αιρετής Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply