Δήμος Ιωαννιτών: Ένταξη έργου στο ΕΠΕΕΡΑΑ

Εγκρίθηκε η ένταξη στο ΕΠΕΕΡΑΑ του έργου «προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων» με προϋπολογισμό 3,7 εκατομμύρια ευρώ.

Με το έργο αυτό θα εγκατασταθεί σύστημα τηλεμετρίας και ελέγχουδιαρροών που θα καλύπτει το δίκτυο ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Ιωαννίνων, Νεοχωρόπουλου, Νέας Ζωής, Εξοχής, Καρδαμιτσίων, Κάτω Μαρμάρων, και Σταυρακίου. του Δήμου Ιωαννίνων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων. Πρόκειται για μία παρέμβαση καθοριστικής σημασίας που αποτελεί συνάμα κι ένα μεγάλο βήμα εκσυγχρονισμού της επιχείρησης.

Το έργο αναλυτικά περιλαμβάνει:
– Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της επέκτασης δεκαπέντε υφιστάμενων Σταθμών Μέτρησης παραμέτρων Δικτύου (ΤΣΔ) σε Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Δικτύου (ΤΣΕ Δικτύου).
– Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της επέκτασης δέκα υφιστάμενων Σταθμών Μέτρησης παραμέτρων Δικτύου (ΤΣΔ) σε Σταθμούς Ελέγχου Ποιότητας.
– Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία είκοσι έξι νέων Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Δικτύου (ΤΣΕ Δικτύου).
– Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δεκαπέντε νέων Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Δεξαμενών (ΤΣΕ Δεξαμενών).
– Επέκταση του υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) (εξοπλισμός, λογισμικά συστήματος, λογισμικά εφαρμογών, επικοινωνίες).
– Επέκταση του υφιστάμενου Περιφερειακού Σταθμού Ελέγχου (ΠΣΕ) (εξοπλισμός, λογισμικά συστήματος, λογισμικά εφαρμογών, επικοινωνίες).
– Εκπαίδευση – τεκμηρίωση
– Υποστήριξη – Συντήρηση συστήματος.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply