Δήλωση Κ. Τασούλα για αρδευτικό δίκτυο Ιωαννίνων

Αναφορά με θέμα την αποπεράτωση του έργου «ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», υπέβαλε ο Βουλευτής Ιωαννίνων και Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Ν.Δ. κ. Κώστας Τασούλας προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έπειτα από σχετικό υπόμνημα του ΤΟΕΒ Πόρου.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κ. Σκανδαλίδης απάντησε τα εξής:

«« Πλέον των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι το έργο «Εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση αρδευτικών δικτύων Ζωνών Α και Β λεκανοπεδίου Ιωαννίνων» εκτελείται κανονικά. Συγκεκριμένα, έχει απομείνει προς κατασκευή το νέο αντλιοστάσιο του Πόρου (κτηριακό τμήμα) και η τοποθέτηση του νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα δύο αντλιοστάσια του Πόρου (νέο και υφιστάμενο).

Επίσης, έχει δρομολογηθεί η έγκριση παράτασης προθεσμίας μέχρι 30/06/12 και εάν η ροή χρηματοδότησης του έργου παραμείνει ομαλή, πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2012.

Επίσης, αναφέρεται ότι δεν υπάρχει αίτημα σύνταξης μελέτης επέκτασης του αναδασμού από την Περιφέρεια. Σημειώνεται ότι το σχετικό αίτημα δεν θα μπορούσε να ενταχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 δεδομένου ότι οι επεκτάσεις των έργων δεν είναι επιλέξιμες. Η πορεία της κατασκευής του έργου παρακολουθείται από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία έχει δώσει ήδη εντολή για την ολοκλήρωση του έργου.

Σημειώνεται ότι το έργο επρόκειτο να ήταν ήδη ολοκληρωμένο, αν δεν υπήρχαν προβλήματα στην απαλλοτρίωση ορισμένων εκτάσεων.

Η παράδοση του λειτουργικού έργου προγραμματίζεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2012. Αναφορικά με τον καθαρισμό και τη συντήρηση του αποστραγγιστικού δικτύου, δεν είναι αντικείμενο του υπό κατασκευή έργου, επειδή οι εργασίες συντήρησης των δικτύων απαιτούν μη επιλέξιμες δαπάνες. Το έργο μπορεί να υλοποιηθεί μόνο από εθνικούς πόρους, ανεξάρτητα από την υλοποίηση του ενταγμένου έργου.

Για τον παραπάνω λόγο, η Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Μηχανικού Εξοπλισμού του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει εισηγηθεί προς το Κεντρικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εγγειοβελτιωτικών Έργων τη χρηματοδότηση του Γ.Ο.Ε.Β. Λεκάνης Ιωαννίνων, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο Τ.Ο.Ε.Β. Πόρου (και το στραγγιστικό δίκτυο που καλύπτει την περιοχή του Τ.Ο.Ε.Β.), για την κάλυψη δαπανών αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες».

Ο κ. Κώστας Τασούλας σχολιάζοντας την απάντηση του κ. Σκανδαλίδη έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων που εκκρεμούν πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν.

Ο κάμπος του λεκανοπεδίου δεν ποτίζεται εδώ και 4 χρόνια και η παράταση αυτής της καταστάσεως θίγει πλέον σοβαρά αγρότες, παραγωγούς και κτηνοτρόφους.

Χρέος όλων μας είναι η πίεση για ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων ώστε το σημαντικό αυτό έργο να παραδοθεί μέσα στο 2012. »»

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply