Δάνεια ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Δάνεια ενίσχυσης, ύψους 100.000 Ευρώ, θα χορηγούνται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα χορηγούνται, από σήμερα Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου, από την Εθνική Τράπεζα ή την Alpha Bank με σκοπό την επέκταση της δραστηριότητας των παραπάνω επιχειρήσεων. Τα δάνεια χορηγούνται με χαμηλά επιτόκια, που ξεκινούν από το 3%, και εντάσσονται στο πλαίσιο του πρώτου από τα τρία συνολικά προγράμματα της πρωτοβουλίας «Jeremie», που εφαρμόζεται στη χώρα μας και παρουσιάστηκε από τον υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις με προσωπικό έως 50 άτομα και σε νεοϊδρυθείσες, να μη λειτουργούν δηλαδή περισσότερο από 3 χρόνια. Η περίοδος αποπληρωμής είναι 36 – 72 μήνες, θα συμπεριλαμβάνει και περίοδο χάριτος, ενώ μειωμένες θα είναι και οι εξασφαλίσεις που θα ζητούν οι τράπεζες.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply