“ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο”: Ανακοίνωση

Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«« Στάση της παράταξης στις ψηφοφορίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης (7η Συνεδρίαση Τετάρτη 7/09/2011):

1. Αμβρακικός Κόλπος: Η παράταξη ψήφισε αρνητικά στα Θέματα Η.Δ. 3 και 4, που αφορούν σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στον Αμβρακικό Κόλπο (ανανεώσεις περιβαλλοντικών όρων μονάδας στη θέση «Όρμος Σαλαώρας» και αύξηση δυναμικότητας μονάδας στη θέση «Λασκάρα»), διότι ο Αμβρακικός κινδυνεύει να μετατραπεί σε νεκρή θάλασσα και, όπως τεκμηριώνει πληθώρα επιστημονικών μελετών, επιβάλλεται η άμεση απομάκρυνση όλων των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση («Λασκάρα») ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος, καθώς συντρέχει και αυθαιρεσία του ενδιαφερόμενου ιδιώτη, ο οποίος έχει αυξήσει παράνομα τη δυναμικότητα της μονάδας. Η παράταξη επισημαίνει ότι η δημαγωγία περί «ανάπτυξης» και «θέσεων εργασίας» αποσιωπά την καταστροφή εκατοντάδων θέσεων εργασίας των ψαράδων του Αμβρακικού. Με το ίδιο κριτήριο, η παράταξη ψήφισε αρνητικά στο Θέμα Η.Δ. 6 (ίδρυση πτηνοτροφείου στη θέση «Ασβεσταριές» Άρτας), διότι αφενός δεν ζητήθηκε η νομικά και επιστημονικά απαραίτητη άποψη του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού και αφετέρου δεν προσδιορίζονται οι εκτάσεις για τη διάθεση της κοπριάς.

2. Πράσινο χωριό: Η παράταξη ψήφισε λευκό στο Θέμα Η.Δ. 2 (πράσινο ενεργειακό χωριό) λόγω της προχειρότητας της εισήγησης και της απουσίας συγκεκριμένων στοιχείων. Παρ’ όλα αυτά επισημαίνει την κατ’ αρχήν συμφωνία της με τη συγκεκριμένη ιδέα, η οποία φαίνεται να κινείται σε κατεύθυνση αντίθετη από τις κυρίαρχες.

3. Αιολικά πάρκα: Η παράταξη ψήφισε αρνητικά στα Θέματα Η.Δ. 7 και 8, που αφορούν σε μονάδες παραγωγής αιολικής ενέργειας. Ειδικότερα στην πρώτη περίπτωση (θέση «Γάβροβο» Βάλτου»), διότι το έργο χωροθετείται σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, δηλ. σε περιοχή αποκλεισμού αιολικών πάρκων, η δε Ορνιθολογική μελέτη της εταιρίας έρχεται σε αντίθεση με τις μελέτες, βάσει των οποίων καθορίστηκε το ανωτέρω πλαίσιο. Στη δεύτερη περίπτωση (θέσεις «Κορφούλα» και «Πύργος» στο όρος Περιστέρι), και εδώ σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, η παράταξη επισημαίνει ως θετική την ύπαρξη Ειδικής Ορνιθολογικής μελέτης αλλά οι επιφυλάξεις της αφορούν το μέγεθος της επέμβασης (32 ανεμογεννήτριες ύψους 1,70 μ. η καθεμία). Γενικότερα επισημαίνει ότι: α) από την Ήπειρο διέρχεται ένας από τους σημαντικούς διαδρόμους των αποδημητικών πτηνών, β) σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, χωρίς η Ήπειρος να φημίζεται για τους ανέμους της, έχει κατατεθεί μια πλημμυρίδα 45 αιτήσεων για αιολικά πάρκα.

4. Μυδοκαλλιέργειες: Η παράταξη ψήφισε λευκό στα Θέματα Η.Δ. 9 και 10, που αφορούν σε μετεγκατάσταση μονάδων μυδοκαλλιέργειας στη θέση «νέες εκβολές Καλαμά», διότι από την εισήγηση δημιουργείται σύγχυση, εάν οι νέες θέσεις περιλαμβάνονται εντός των ορίων των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, που είχαν προταθεί από το αντίστοιχο Στρατηγικό Πλαίσιο, ή όχι.

5. Νεκροταφείο Κόνιτσας: Η παράταξη ψήφισε θετικά στο Θέμα Η.Δ. 11 (μείωση αποστάσεων) με την επιφύλαξη ότι θα πρέπει να γίνει δεκτή και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες η διάκριση κατοικίας και επαγγελματικής στέγης.

6. Ανέγερση Ξενοδοχείου στον Μύτικα Πρέβεζας: Η παράταξη ψήφισε αρνητικά στο Θέμα Η.Δ. 5, διότι το Ξενοδοχείο πρόκειται να εγκατασταθεί σε περιοχή προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πρέβεζας (πρόβλημα, το οποίο επιχειρεί να κάμψει με απαράδεκτο τρόπο η απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας, θεσμοθετώντας καθεστώς εξαίρεσης για επιδοτούμενες δραστηριότητες και στην ουσία εισάγοντας επενδυτικές λογικές φαστ – τρακ) και δευτερευόντως για ήσσονος σημασίας παραλείψεις. »»

 

Tags:

, , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply