Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Περιφέρεια ΗπείρουΚατά τη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τη δημοπράτηση των παρακάτω έργων:
1. Σύνδεση αποχετευτικού Δικτύου ΤΕΠ Ηγουμενίτσας με Αποχέτευση Δήμου Ηγουμενίτσας, προϋπολογισμού 31.200 ευρώ.
2. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε ρέμα, θέση Ε.Ι.Ν. Ηγουμενίτσας, προϋπολογισμού 66.000 ευρώ.
3. Αποκατάσταση ζημιών στο Επαρχιακό Δίκτυο Σουλίου (Καρβουνάρι – Ποταμιά) προϋπολογισμού 78.000 ευρώ.
4. Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού 156.995,93 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Επίσης:
– Αναδείχτηκε ο ανάδοχος (Ανδρ. Πλιώτας) για την προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος για τον ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης, προϋπολογισμού 80.000 ευρώ.
– Εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη μελέτη «Αποτύπωση και γεωτεχνική μελέτη έργων αποστράγγισης και αντιστήριξης εδαφών ανάντι της 7ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», με προϋπολογισμό 80.391,88 ευρώ. Ανάδοχος η «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.- ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ»
– Εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη για το έργο «RE HERB». Ανάδοχος αναδείχτηκε η STRATIS Ε.Π.Ε.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply