Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Από τη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του, που πραγματοποιήθηκε στις 31Ιανουαρίου τρέχοντος έτους:

1) Προενέκρινε την ένταξη έργου για την εκπόνηση από το ΙΓΜΕ ερευνητικού προγράμματος ευστάθειας των οικισμών, των τοπικών Κοινοτήτων Μουζακαίων, Δαφνούλας και Μάζιας και της ευρύτερης περιοχής. (απόφαση: 2/3/31-1-2011).

2) Έλαβε απόφαση στα πλαίσια της διαβούλευσης για τη Μελέτη: «Αξιολόγηση θέσεων για τη χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας ΑΣΑ Ηπείρου και του ΧΥΤΥ υπολειμμάτων». (απόφαση: 2/4/31-1-2011).

3) Έλαβε απόφαση που αφορά την έγκριση πρακτικής άσκησης των τελειόφοιτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου. (απόφαση: 2/5/31-1-2011).

4) Αποφάσισε να διεκδικήσει τη διατήρηση του Σταθμού Παραλαβής και Πρόψυξης Γάλακτος της Γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ στο Καστρί. (απόφαση: 2/6/31-1-2011).

5) Αποφάσισε τη θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας έτους 2011, για τις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας και Πρέβεζας. (απόφαση: 2/7/31-1-2011).

Τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 31ης Ιανουαρίου θα συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίαση του Π.Σ., η οποία ανακοινώθηκε για την επόμενη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου.

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply