Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Διαφάνεια και συνεργασία για το ΧΥΤΑ Ελληνικού:

Τους άξονες δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου, με γνώμονα την απόλυτη διαφάνεια και τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων, στο ζήτημα της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ελληνικού επανέλαβε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

«Στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, στο ζήτημα ορθής λειτουργίας του ΧΥΤΑ και στη συνέχεια των Σταθμών Μεταφόρτωσης και του Εργοστασίου ΑΣΑ, είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά του λόφου. Με εποικοδομητική και ειλικρινή συνεργασία μπορούμε να κάνουμε τα επόμενα βήματα που απομένουν, ώστε να αντιμετωπιστεί ριζικά το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων που δεν αφορά μόνο το περιβάλλον, αλλά και τον πολιτισμό μας».

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου ενημέρωσε το Σώμα, μετά από αίτημα που κατατέθηκε από την παράταξη της αντιπολίτευσης «Λαϊκή Συσπείρωση», για τις ενέργειες που έχουν γίνει από την πρώτη στιγμή εντοπισμού του προβλήματος στην περιοχή του ΧΥΤΑ Ελληνικού. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής από υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας, από εκπροσώπους του Γενικού Χημείου του Κράτους, το ΙΓΜΕ, η οποία παρακολουθεί και προτείνει λύσεις για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση του φαινομένου.

Στο πλαίσιο των προτάσεων και των υποδείξεων της Επιστημονικής Επιτροπής, συνέχισε ο Περιφερειάρχης, θα πραγματοποιηθεί η ιχνηθέτηση, με ευθύνη του μελετητή του αναδόχου (όπως είναι υποχρέωσή του) υπό την επίβλεψη του Εργαστηρίου Γεωλογίας της Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. Στις 11 Ιουλίου ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισμού των τριών γεωτρήσεων και των απαραίτητων μετρήσεων, ενώ η ρίψη ιχνηθετών στο κύτταρο υπολογίζεται να γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.

Ακόμη, αναφέρθηκε στην γεωηλεκτρική τομογραφία που ανατέθηκε στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται μέχρι το τέλος του μήνα. «Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές μεθόδους, των οποίων τα συμπεράσματα θα συνεκτιμηθούν και φυσικά θα τεθούν υπόψη των επιστημονικών φορέων, του ΦΟΔΣΑ και των άμεσα εμπλεκομένων δήμων. Όλες οι παραπάνω ενέργειες και διερευνήσεις γίνονται με την εποπτεία της Περιφέρειας, της Επιστημονικής Επιτροπής και εκπροσώπων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, που είναι άμεσα ενδιαφερόμενος».

Αναφορά έγινε από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου στη διάθεση πίστωσης 50.000 ευρώ για τη μεταφορά στο Βιολογικό Καθαρισμό Ιωαννίνων 8.500 κυβικών μέτρων υγρών για τη μείωση του υδραυλικού φορτίου του ΧΥΤΑ, ώστε να καταστεί δυνατή η εξέταση του φαινομένου, αλλά και στο ποσό των 20.000 ευρώ που θα διατεθεί για την κατασκευή αναβαθμού στο κύτταρο για απομάκρυνση των ομβρίων, μειώνοντας περίπου κατά 50% την επιβάρυνση του.

Τέλος, ο Περιφερειάρχης επεσήμανε τη συνδρομή της Περιφέρειας στους ΦΟΔΣΑ για την εφαρμογή των δράσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Μάλιστα, υπογράμμισε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το ΦΟΔΣΑ της Π.Ε. Ιωαννίνων για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ελληνικού για ένα έτος, από τη λήξη της περιόδου της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Προεγκρίσεις δημοπρατήσεων:

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, μετά και τη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, προεγκρίθηκε η δημοπράτηση έργων στους Δήμους Πωγωνίου και Βορείων Τζουμέρκων.

Πρόκειται για τα έργα «Δημιουργία χώρου υπαίθριας αναψυχής στη θέση ‘Γοριτσακι’ Τ.Κ. Καλπακίου Δήμου Πωγωνίου», συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, και «Περιπατητικές διαδρομές Τ.Κ. Ματσουκίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 178.000 ευρώ.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply