Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Ανάδοχοι για έργα βελτίωσης Οδικού Δικτύου:

Τους αναδόχους οδικών έργων ανέδειξε, μεταξύ άλλων, στη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Πρόκειται για τα εξής:

– «Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων και οδικής σήμανσης σε τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου», προϋπολογισμού 245.000 ευρώ. Ανάδοχος αναδείχτηκε η «Α. ΤΣΩΡΟΣ-Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.».
– «Αντιμετώπιση φθορών ασφαλτικού καταστρώματος της Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων – Μετσόβου – Αυχένας Κατάρας», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Ανάδοχος η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.
– «Αποκατάσταση βατότητας οδού Στούπαινας προς Δικόρυφο για προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων», προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Ανάδοχος η ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε.
– «Συντηρήσεις – διαγραμμίσεις επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 185.000 ευρώ. Ανάδοχος ο Ιωάννης Καραμπίτιανης.

Επίσης η Ο.Ε.:

– Ενέκρινε τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Γεωτεχνική – εδαφομηχανική μελέτη οδού Βρυσούλας – Σκιαδά», προεκτιμώμενης αμοιβής 50.000 ευρώ. Η μελέτη ανατέθηκε στην Βασιλική Πλιάτσικα.

– Ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ.

Ανάδοχος για βελτίωση αγροτικών υποδομών στην Π.Ε. Άρτας:

Με άλλη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα μιας ακόμη δημοπρασίας που αφορά τη βελτίωση των αγροτικών υποδομών της Π.Ε. Άρτας. Πρόκειται για το έργο «τεχνικές κατασκευές δικτύου άρδευσης πεδιάδας Άρτας». Έχει προϋπολογισμό 100.000 ευρώ και ανάδοχος αναδείχτηκε ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΪΜΟΣ.

Έγκριση προμελέτης για το δίκτυο επεξεργασίας λυμάτων Δ. Αράχθου:

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε, επίσης, τις προμελέτες υδραυλικών έργων, Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων για το έργο «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Αράχθου», προεκτιμώμενης αμοιβής 650.000 ευρω, έργο της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου με ΚΑ 2007ΜΠ01830002, και με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε/INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΑΪΤΗ».

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply