Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Περιφέρεια ΗπείρουΑποφάσεις για έργα αποκατάστασης και συντήρησης του οδικού δικτύου και υποδομών, στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων, με την ανάδειξη αναδόχων και την προκήρυξη διαγωνισμών, έλαβε μεταξύ άλλων κατά τη σημερινή συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Αναλυτικά:

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προέκυψαν οι ανάδοχοι των έργων:
– «Αποκατάσταση 19ης επαρχιακής οδού Ζωτικό – Μπεστιά – Σερζιανά», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ (Μιλτιάδης Κουμπής και ΣΙΑ Ε.Ε.)
– «Αποκατάσταση οδού Σμυρτιάς και Ελάφου», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ (Γεώργιος Κ. Τζοβάρας)
– «Αποκατάσταση οδού Μηλιάς – Κρανιάς και κατασκευή σαρζανέτ στα όρια του οικισμού», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ (Μηλιώνης Αθανάσιος)
– «Ανάθεση των εργασιών επισκευής των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο εντός της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 24.600 ευρώ (Δ. Τέλης)

Η Ο.Ε. ενέκρινε τον ανάδοχο του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση στέγης κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ. Πρόκειται για την εταιρεία ISOLINE Α.Ε.

Ακόμη, η Ο.Ε. ενέκρινε τους όρους διακήρυξης για τα έργα:
– «Αποκατάσταση οδού από περιφερειακή οδό έως θέση «Όμορφη Ράχη», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ
– «Αποκατάσταση προσβάσεων χώρου αναδασμού Λίθινου», προϋπολογισμού 45.000 ευρώ

Π.Ε. ΑΡΤΑΣ: Από την Ο.Ε. εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Μελέτη βελτίωσης της οδικής λειτουργίας υφιστάμενης γέφυρας τριών ανοιγμάτων επί του ποταμού Άννινου στο οδικό δίκτυο Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στη Χ.Θ. 138+300», προϋπολογισμού 30.000 ευρώ. Ανάδοχος είναι ο Ιωάννης Δρόσος.

Επίσης, αναδείχθηκαν οι ανάδοχοι για τα έργα στην Π.Ε. Άρτας:
– «Εργασίες συντήρησης ορεινού οδικού δικτύου», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ (Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.)
– «Συντήρηση τάφρων και χειμάρρων Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ (Νυχτης Γ. και ΣΙΑ Ε.Ε.)
– «Αποκατάσταση βατότητας οδών στο Δ.Δ. Ροδαυγής», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ (Παναγιώτης Κατερος ΕΔΕ)

Επίσης, από την Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή γέφυρας Πέρα Καλεντίνης επί του ρέματος Ρετσιανών», προϋπολογισμού 1.080.000 ευρώ και οι όροι του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση οδοφωτισμού επαρχιακού δικτύου», προϋπολογισμού 12.000 ευρώ.

Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: Από την Ο.Ε. εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για το έργο «Προμήθεια – Εγκατάσταση ενός υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος αξονικής ροής για το αντλιοστάσιο αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης στη θέση ‘Αγιοναζι’», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ.

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ: Τέλος, με απόφαση της Ο.Ε. ανάδοχος του έργου «Γεωτεχνική – εδαφοτεχνική μελέτη έργων ανάσχεσης βραχοπτώσεων τμήματος Ανθούσα – Αγια της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προεκτιμώμενης αμοιβής 58.978,95 ευρώ είναι η εταιρεία «Σπυρόπουλος Ανδρέας, Alkoplan Μελετητική Ε.Ε., Λ. Νικολάου & Συνεργάτες Ε.Ε.».

 

Tags:

, , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply