Αποφάσεις Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής

Σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Α. για τη δημοπράτηση της Αποχέτευσης Δ. Δ. του Δ. Πάργας:

Τη σύμφωνη γνώμη της (υπό προϋποθέσεις) διατυπώνει η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου για τα τεύχη δημοπράτησης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο «Αποχέτευση Δημοτικών Διαμερισμάτων και οικισμών του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 13.250.000 ευρώ. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «ο Δικαιούχος δεσμεύεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι οι εργασίες κατασκευής των ιδιωτικών συνδέσεων θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την περαίωση εργασιών του υποέργου ούτως ώστε η Πράξη να δύναται να λειτουργήσει άμεσα».

Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας για τον Οργανισμό Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών:

Με άλλη απόφαση του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριμάνη, παρέχεται, από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου, έγγραφη επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply