Αποκομιδή απορριμμάτων – περίπτερα ανακύκλωσης

Δύο σοβαρά προβλήματα διαπιστώνονται στον τομέα της καθαριότητας, τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με τη συνεργασία των πολιτών.Το πρώτο σχετίζεται με την εναπόθεση σκουπιδιών στους κάδους απορριμμάτων. Οι εργάτες του τομέα καθαριότητας, φροντίζουν μετά την αποκομιδή να κλείνουν τους κάδους, ώστε λόγω της ζέστης να αποφεύγονται φαινόμενα δυσοσμίας. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, όπου οι κάδοι είναι κλειστοί, διαπιστώνεται ότι οι συμπολίτες εναποθέτουν τις σακούλες απορριμμάτων έξω από αυτούς, πάνω στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα.

Είναι θερμή παράκληση του τομέα καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών προς όλους, να εναποθέτουν τα απορρίμματα μέσα στους κάδους και να τους κλείνουν. Με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσουν στην καλύτερη εικόνα της πόλης και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Το δεύτερο ζήτημα σχετίζεται με τα περίπτερα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Αρκετοί συμπολίτες, αντί να τοποθετούν στο μηχάνημα τα προς ανακύκλωση υλικά, τα εγκαταλείπουν έξω από τα περίπτερα σε πλαστικές σακούλες. Με τον τρόπο αυτό δεν βοηθούν την ανακύκλωση και συχνά στα σημεία αυτά δημιουργούνται μικρές εστίες ρύπανσης. Παράκληση είναι να τοποθετούν τα υλικά που μεταφέρουν στις ειδικές θέσεις του μηχανήματος ώστε να υπάρξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply