Απαγόρευση κυκλοφορίας

Κλειστό θα παραμείνει για πέντε ημέρες τμήμα της Λεωφόρου Γεννηματά λόγω εκτέλεσης εργασιών κατασκευής της οδού Βογιάννου. Συγκεκριμένα από τις 13 Ιουλίου μέχρι τις 18 του μήνα απαγορεύεται η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων από την οδό Γ. Ίκκου μέχρι την οδό Βογιάννου. Η κίνηση των πεζών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή μέσω εργοταξιακής σήμανσης και με ιδιαίτερη προσοχή.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply