Ανακοίνωση Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Η Στατιστική Αρχή νομού Ιωαννίνων εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«« Σε εκτέλεση του Π.Δ. 168/2008 «περί διενέργειας Γενικών Απογραφών: α) Οικοδομών – Κτιρίων και β) Πληθυσμού Κατοικιών» θα διενεργηθούν σε όλη τη χώρα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ.) οι προαναφερόμενες απογραφές.

α) Η Απογραφή Κτιρίων να διεξαχθεί από 1 έως 28 Φεβρουαρίου 2011, με ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων την 15η Ιανουαρίου 2011, β) η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών να διεξαχθεί από 30 Μαρτίου έως 13 Απριλίου 2011, με ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων την 29η Μαρτίου 2011.

Σκοπός των προαναφερθέντων Γενικών Απογραφών είναι η συγκέντρωση πρόσφατων στοιχείων για τον οικοδομικό πλούτο της χώρας, για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, καθώς και για τη σύνθεση των νοικοκυριών και τις συνθήκες στέγασης τους.

Ειδικότερα, σκοπός της κάθε Απογραφής είναι:

1. Απογραφή Κτιρίων:

 • Η καταμέτρηση του αριθμού των κτιρίων στο σύνολο της χώρας και κατά περιοχές.
 • Η συλλογή στοιχείων σχετικά με τη σύνθεση των κτιρίων από πλευράς ορόφων, καθώς και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά τους (υλικά κατασκευής, χρήση, περίοδος κατασκευής κλπ.)
 • Η καταμέτρηση του αριθμού των κανονικών κατοικιών.

2. Απογραφή Κατοικιών:

 • Η κατά είδος καταμέτρηση του αριθμού των κατοικιών (κανονικές ή μη κανονικές κατοικίες).
 • Η συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των κατοικιών και τις ανέσεις τους.
 • Η καταμέτρηση του αριθμού των νοικοκυριών και η εξακρίβωση του καθεστώτος κατοχής των κατοικιών από αυτά.

3. Απογραφή Πληθυσμού:

 • Η καταμέτρηση του μόνιμου πληθυσμού, δηλαδή των κατοίκων που διαμένουν μόνιμα σε κάθε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης της χώρας.
 • Η καταμέτρηση του πραγματικού πληθυσμού, δηλαδή του αριθμού των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά την ημέρα αναφοράς της Απογραφής, σε κάθε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης της χώρας.
 • Η καταμέτρηση του νόμιμου πληθυσμού της χώρας, δηλαδή του αριθμού των δημοτών κάθε δήμου, βάσει του οποίου γίνεται η κατανομή των βουλευτικών εδρών στις επιμέρους εκλογικές περιφέρειες κατά τις βουλευτικές εκλογές.
 • Η συλλογή στοιχείων σχετικά με τη σύνθεση των νοικοκυριών και των πυρηνικών οικογενειών, αναφορικά με τον αριθμό των μελών τους.
 • Η συλλογή στοιχείων σχετικά με τα δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού.

Η συγκέντρωση των πληροφοριών θα γίνει με ειδικά ερωτηματολόγια (Έντυπα Ο-2, Π-1 και Π-2) από Τομεάρχες και Απογραφείς, ιδιώτες, δημοσίους υπαλλήλους (εκτός των υπαλλήλων της ΕΛ. ΣΤΑΤ. και των Υπουργείων Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη), ή υπαλλήλους Νομικών Προσώπων ή Οργανισμών, ύστερα από σχετική εκπαίδευση τους.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα γίνει κατά τη διάρκεια συνέντευξης με κάποιο ενήλικο άτομο των νοικοκυριών.

Τα στοιχεία που θα συλλεγούν είναι απαραίτητα τόσο για την άσκηση της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής του κράτους όσο και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (Κανονισμός 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) και λοιπούς Διεθνείς Οργανισμούς. »»

 

Tags:

Leave a Reply