Ακύρωση προκήρυξης προσλήψεων

Από το Δήμο Ιωαννιτών γίνεται γνωστό ότι ακυρώνεται η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας.

Η ακύρωση γίνεται ύστερα από έγγραφο του ΑΣΕΠ, το οποίο κοινοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Μαρτίου και τροποποιεί τα κριτήρια μοριοδότησης. Η προκήρυξη θα επαναληφθεί το προσεχές διάστημα και αφού επικαιροποιηθούν όλα τα στοιχεία από το ΑΣΕΠ.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply