Ένταξη νέων έργων στο ΕΣΠΑ

Προς ένταξη στο ΕΣΠΑ η αποχέτευση ομβρίων Τ.Κ. Ασφάκας Δήμου Ζίτσας:

Με έγγραφο του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη προς το Δήμο Ζίτσας, γίνεται γνωστή η απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για την επιλογή προς χρηματοδότηση της πράξης «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων οικισμού Τ.Κ. Ασφάκας», συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.200.000 ευρώ, στο πλαίσιο της προκήρυξης για τα «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική Ανάπτυξη και Αγροτική Αναγέννηση». Για να καταστεί δυνατή η έκδοση της Απόφασης Ένταξης καλείται ο Δήμος Ζίτσας εντός 5 εργάσιμων ημερών να αποστείλει υπογεγραμμένο το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης.

Προς δημοπράτηση έργο του ΤΕΙ Ηπείρου:

Επίσης με άλλο έγγραφο του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, για τα σχέδια δημοπράτησης και τη διαδικασία του έργου: «URBAN:Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης Προστασίας και Αξιοποίησης του Αστικού και Πειραματικού Πράσινου (Όργανα και εξοπλισμός)». Φορέας Υλοποίησης είναι το ΤΕΙ Ηπείρου (Ειδικός λογαριασμός) και ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 24.700 ευρώ.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply