Έναρξη Λειτουργίας Κοινωνικών Δομών στα πλαίσια του προγράμματος “Ανάπτυξη Δικτύου Κοινωνικών δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Ιωαννιτών”

Δημαρχείο ΙωαννίνωνΤο Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα, που συγκροτήθηκε με Δικαιούχο Εταίρο την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π. και Συμπράττοντες Φορείς τον Δήμο Ιωαννιτών και τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) του Δήμου Ιωαννιτών, ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ». Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό MIS 377079 και συγχρηματοδοτείται για 24 μήνες από το ΕΚΤ.

Η Πράξη συμπεριλαμβάνει τέσσερις Κοινωνικές Δομές και αφορά, ειδικότερα, στη συνέχιση, υποστήριξη της λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου και στην έναρξη λειτουργίας των νέων Κοινωνικών Δομών του Δημοτικού Λαχανόκηπου και του Γραφείου Διαμεσολάβησης στο Δήμο Ιωαννιτών.

Ο Δήμος Ιωαννιτών είναι ένας από τους Δήμους όλης της χώρας που είχε πληθυσμιακά τη δυνατότητα να δημιουργήσει Δίκτυο Κοινωνικών Δομών και που τελικώς – διά του συγκεκριμένου τοπικού Εταιρικού Κοινωνικού Σχήματος που είναι ένα από τα συσταθέντα σε ολόκληρη τη χώρα για την καταπολέμηση της φτώχειας – εντάχθηκε στο Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης.

Η Πράξη στοχεύει στην υποστήριξη ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό (άμεσα ωφελούμενοι), μέσω ενός πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο Ιωαννιτών. Επιπλέον, με την υλοποίηση της Πράξης θα παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των άμεσα ωφελουμένων. Για τη λειτουργία των τεσσάρων Κοινωνικών Δομών δημιουργήθηκαν ήδη 13 νέες θέσεις εργασίας για άνεργους νέους έως 30 ετών (έμμεσα ωφελούμενοι).

Οι ενδιαφερόμενοι, κυρίως οι άμεσα ωφελούμενοι, άτομα δηλαδή ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ή απειλούμενα από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό (π.χ. ανασφάλιστοι με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα με βιβλιάριο απορίας, κ.α.), μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη δυνατότητα ένταξης και εξυπηρέτησής τους από τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών στο Γραφείο Διαμεσολάβησης, Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) του Δήμου Ιωαννιτών, Αβέρωφ 6, 2ος όροφος, Ιωάννινα, τηλ. 2651001043, www.okpapa.gr, καθώς επίσης και στις κάτωθι, κατά τόπους διευθύνσεις λειτουργίας των τριών άλλων Κοινωνικών Δομών:

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ: Κτίριο ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ. (Κατάστημα 216), Αρχ. Μακαρίου 11, Ιωάννινα, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ., τηλ. επικοινωνίας 26510.23227.
2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ: Κτίριο ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ., Αρχ. Μακαρίου 11, Ιωάννινα, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ., τηλ. επικοινωνίας 26513.04760.
3. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ: θέση «Βοιδολείβαδο», Δημοτική Κοινότητα Σταυρακίου, Ιωάννινα, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ., τηλ. επικοινωνίας 26510.01043.

Πληροφορίες επίσης δίδονται στους ενδιαφερόμενους και από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – ΕΨΕΠ, Καλούδη 8β, 2ος όρ., Ιωάννινα, τηλ. 26510.79723, www.epsep.gr.

 

Tags:

, , , , , , , , , , ,

Leave a Reply