Πρόσληψη καθηγητών/μελών ΔΕΠ στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακοινώνουμε στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας ότι διατέθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επτά θέσεις για την πρόσληψη Καθηγητών/μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Πρόκειται για μία θετική εξέλιξη, την οποία και επικροτούμε, ελπίζοντας ότι θα υπάρξει στο μέλλον και ανάλογη συνέχεια.

 

Tags:

, , ,