Περιφέρεια Ηπείρου: Ημερομηνίες για συγκομιδή – μεταφορά αγροτικών προϊόντων 2018

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Ηπείρου, εκδόθηκε η απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου , με θέμα “Καθορισμός περιόδου συγκομιδής και μεταφοράς αγροτικών προϊόντων έτους 2018 στην Περιφέρεια Ηπείρου”, σύμφωνα με την οποία:

Επιτρέπεται στους κατόχους αγροτικών προϊόντων η αυθημερόν μεταφορά των προϊόντων τους από τους χώρους συλλογής (αγρούς) προς τα κέντρα συγκέντρωσης, τους χώρους αποθήκευσης ή τα εργοστάσια επεξεργασίας αυτών με χρήση φορτηγών Ι.Χ., ογκομετρικών οχημάτων μεταφοράς (σιλό) καθώς και μεταφοράς χύδην που συνοδεύουν θεριζοαλωνιστικές μηχανές κατά τις χρονικές περιόδους συγκομιδής τους, που καθορίζονται ως εξής:

Α) Για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων

Σιτηρά – Αραβόσιτος: 15/06/2018 – 15/12/2018

Β) Για την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας:

Σιτηρά (Σιτάρι – Κριθάρι – Βρώμη κλπ), Λόλιο: 18/05/2018 – 31/07/2018
Τριφύλλι – Μηδική: 03/08/2018 – 06/01/2018
Αραβόσιτος: 25/08/2018 – 22/12/2018

Γ) Για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας:

12/06/2018 –12/12/2018

Δ) Για την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας:

Σιτηρά (Σιτάρι – Βρώμη – Κριθάρι): 01/06/2018 – 30/07/2018
Τριφύλλι (σποροπαραγωγή): 10/09/2018 – 10/11/2018
Αραβόσιτος: 10/09/2018 – 31/12/2018

Οι κάτοχοι Αγροτικών Μηχανημάτων μεταφοράς αγροτικών προϊόντων (ΣΙΛΟ και ΧΥΔΗΝ) με πινακίδες Αγροτικού Μηχανήματος, πρέπει να προσέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να θεωρήσουν τις άδειες κυκλοφορίας για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για τη θεώρηση, θα πρέπει να προσκομιστούν τα παρακάτω:

  • Άδεια Κυκλοφορίας του Μηχανήματος,
  • Άδεια Κυκλοφορίας Θεριζοαλωνιστικής μηχανής που συνοδεύουν,
  • Βεβαίωση καλής λειτουργίας από Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο (ΣΙΛΟ) ή Δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ (ΧΥΔΗΝ),
  • Ηλεκτρονικό Παράβολο 10,00€ για Θεώρηση άδειας κυκλοφορίας Αγροτικού Μηχανήματος (ΚΩΔ.: 1430).

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στα παρακάτω τηλέφωνα:

Α) Π.Ε. Ιωαννίνων: 2651364120 -κα Σταυράτη Αγγελική ή κα Μπάρκα Δήμητρα.
Β) Π.Ε. Άρτας: 2681364438 – κος Χουλιάρας Βασίλειος
Γ) Π.Ε. Θεσπρωτίας: 2665360150 – κος Μπάρμπας Αντώνιος
Δ) Π.Ε. Πρέβεζας: 2682027774 – κος Κονταξής Γεώργιος

 

Tags: