Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δ. Ιωαννιτών: Επαναλειτουργία του 7ου Παιδικού Σταθμού

Αποκαταστάθηκαν πλήρως οι ζημιές που είχαν γίνει από τους σεισμούς της 15ης Οκτωβρίου στον 7ο Παιδικό Σταθμό (Άλσος).

Το κτήριο ανακατασκευάστηκε πλήρως και δόθηκε σε λειτουργία.

Ο Παιδικός Σταθμός θα επαναλειτουργήσει κανονικά από την Δευτέρα 13/2/1017.

 

Tags: