Με το απολυτήριο λυκείου η εισαγωγή στα πανεπιστήμια – “Έρχεται” ο νέος νόμος

Μέσα στο επόμενο διάστημα πρόκειται να εισαχθεί για ψήφιση στη βουλή το νομοσχέδιο το οποίο τροποποιεί τη διαδικασία εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Συγκεκριμένα, με το νέο σύστημα το οποίο θα ισχύσει από το 2020, θα προβλέπεται εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το απολυτήριο, το οποίο θα αποκτάται με εξεταστική διαδικασία τύπου «πανελλαδικών» με τουλάχιστον τέσσερα μαθήματα. Σε κάθε περίπτωση, το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί μετά την διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων για το τρέχον έτος, τον Ιούνιο, έτσι ώστε να μην επηρεαστούν οι υποψήφιοι.

Βασικά ζητήματα της νέας μεταρρύθμισης θα είναι η επιλογή στην Α’ Λυκείου της κατεύθυνσης, αλλά και η μείωση των μαθημάτων σε Β’ και Γ’ Λυκείου, αλλαγές στη διδακτική ώρα, αλλά και στον τρόπο βαθμολόγησης των μαθητών, με υιοθέτηση της περιγραφικής βαθμολόγησης. Άλλα ζητήματα τα οποία εισάγονται ή αντιμετωπίζονται είναι το ότι ο γενικός βαθμός της Β’ Λυκείου δεν θα μετράει στην εισαγωγή στα ΑΕΙ, ενώ οι μαθητές θα εξετάζονται σε τουλάχιστον τέσσερα μαθήματα για την απόκτηση του απολυτηρίου.

 

Tags:

, , , , , ,