Η κυκλική οικονομία έχει να κάνει με τη μείωση των αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος

Γράφει ο Σπύρος Κωνσταντόπουλος,
Δημ. Σύμβουλος Δήμου Ιωαννιτών
Πρόεδρος ΦοΔΣΑ

epirusnewsΚυκλική Οικονομία – πρόταση για τόνωση της ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης έχει να κάνει με τη μείωση των αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα καθιερώνει φιλόδοξη και αξιόπιστη μακροπρόθεσμη διαδικασία για τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωση.

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίησή τους, στη νέα πρόταση οι στόχοι σχετικά με τη μείωση των αποβλήτων συνοδεύονται από συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των εμποδίων, καθώς και των διαφορετικών συνθηκών στα κράτη μέλη.

Στα βασικά στοιχεία της αναθεωρημένης πρότασης για τα απόβλητα περιλαμβάνονται τα εξής:
– κοινός στόχος για όλη την ΕΕ για την ανακύκλωση του 65% των αστικών αποβλήτων έως το 2030.
– δεσμευτικός στόχος σχετικά με την υγειονομική ταφή για τη μείωση της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο 10% κατά το μέγιστο όλων των αποβλήτων ως το 2030.
– απαγόρευση της υγειονομικής ταφής των χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων καθώς και προώθηση οικονομικών μέτρων αποθάρρυνσης υγειονομικής ταφής.
– κοινός στόχος για όλη την ΕΕ για την ανακύκλωση του 75% των απορριμμάτων συσκευασίας έως το 2030.

Έτσι είναι επιτακτική ανάγκη ανακύκλωσης των αποβλήτων της περιοχής μας αναφέρει ο Πρόεδρος του Φορέα Στερεών Αποβλήτων Νομού Ιωαννίνων Σπύρος Κωνσταντόπουλος.

Στόχος είναι η ανακύκλωση να γίνει μέρος της καθημερινότητας όλων των πολιτών με αδιαμφισβήτητα οφέλη για το περιβάλλον, την οικονομία και απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας του πλανήτη μας.

Με τα οφέλη της ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων όπως:
1. Μείωση των αστικών αποβλήτων που πρέπει να συλλέγονται από τους Δήμους και να μεταφέρονται στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής.
2. Συνεισφορά στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, που συνήθως είναι μη ανανεώσιμες (πετρέλαιο, μεταλλεύματα κλπ.) παρέχοντας και οικονομικά οφέλη στην ελληνική κοινωνία που σε μεγάλο μέρος εισάγει πρώτες ύλες και ενέργεια.
3. Καθαρότερο Περιβάλλον
4. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
5. Προσφορά στον πολιτισμό, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία μιας έμπρακτης περιβαλλοντικής συνείδησης.
6. Θετική συμβολή στην αγοραστική δύναμη των πολιτών
7. Βελτίωση μεγεθών της Εθνικής Οικονομίας

– Έτσι με την ανακύκλωση δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, τόνωση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Κατά συνέπεια η ανακύκλωση είναι αναγκαία και επιβάλλεται.

 

Tags:

, , , , ,