Επιχορήγηση επιχειρήσεων με 80% για e-επιχειρείν

Προκηρύχθηκε πρόγραμμα e-επιχειρείν για την Ήπειρο, με ποσοστό ενίσχυσης 80% για την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου, αγορά εξοπλισμού πληροφορικής, λογισμικών, ιστοσελίδων, και δαπανών προβολής και προώθησης.

Αναλυτικές πληροφορίες:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

O προϋπολογισμός μπορεί να κυμαίνεται από 6.000€ έως 12.500€. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 80%.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός.
2. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού (υπηρεσίες εγκατάστασης, κλπ).
3. Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή
4. Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας
5. Δαπάνες προβολής σε social media κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης
6. Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας
7. Δημιουργία νέας ιστοσελίδας
8. Λοιπά έξοδα προβολής – προώθησης και δικτύωσης

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολών είναι η 29/6/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες & λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα, μπορείτε να απευθυνθείτε στη BC Consuling, Ιωάννινα, Πυρσινέλλα 16, 1ος όροφος τηλ. 26510.63777 ή 26511.13771.

 

Tags:

, , , , , , ,