Δύο εκπαιδευτικά προγράμματα εξ αποστάσεως ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

Την έναρξη δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε θέματα σύγκρουσης συμφερόντων αλλά και μάρκετινγκ, ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ειδικότερα, το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) και το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοίνωσαν την έναρξη νέου προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Θέματα Σύγκρουσης Συμφερόντων, την 1η Φεβρουαρίου 2016.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για ένα εξειδικευμένο Πρόγραμμα, το οποίο επιδιώκει να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει πλήρως την έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων και των κατηγοριών της, να εξοικειωθεί με τη σχετική νομοθεσία και περιπτωσιολογία, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξει μηχανισμούς πρόληψης και αντιμετώπισης σχετικών καταστάσεων στον οργανισμό του.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος γίνονται σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη με πολύχρονη εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και στην προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σημειώνει το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Πρόγραμμα δομείται σε πέντε εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες συνολικά αντιστοιχούν σε 30 ώρες εκπαίδευσης και έχουν κατανεμηθεί σε δύο εκπαιδευτικές εβδομάδες. Την πρώτη εκπαιδευτική εβδομάδα αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θεωρία, ερωτήσεις, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων (case studies), καθώς και το προτεινόμενο σχέδιο μελέτης. Τη δεύτερη εκπαιδευτική εβδομάδα πραγματοποιείται μία σύγχρονη τηλεδιάσκεψη με τους εισηγητές του Προγράμματος (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή δια ζώσης).

Οι συμμετέχοντες εξετάζονται στη διδακτέα ύλη, μέσω διαγωνίσματος που τους ανατίθεται ηλεκτρονικά. Κάθε συμμετέχων στο Πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί καθημερινά με τους εισηγητές χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας (forum). Με την επιτυχή περάτωση του Προγράμματος ο σπουδαστής αποκτά Πιστοποιητικό στα Θέματα Σύγκρουσης Συμφερόντων.

Η υποβολή των αιτήσεων διαρκεί έως τις 27 Ιανουαρίου 2016. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.

«New Age Marketing», στην αγγλική γλώσσα

Παράλληλα, το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοίνωσαν την έναρξη νέου κύκλου του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τίτλο «New Age Marketing», στις 22 Φεβρουαρίου 2016.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται στην αγγλική γλώσσα, απευθύνεται σε κάθε στέλεχος επιχείρησης, νέο επαγγελματία, ή και φοιτητή που θέλει να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις σύγχρονες προκλήσεις, αποκτώντας σε σύντομο χρονικό διάστημα, μια συνοπτική αλλά ολοκληρωμένη γνώση γύρω από το μάρκετινγκ.

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων ως προς όλα τα κύρια συστατικά του μάρκετινγκ, παρουσιάζοντας με καινοτομία τις σύγχρονες αρχές του. Η εκπαιδευτική ύλη είναι οργανωμένη σε περιεκτικές ενότητες που περικλείουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζει κανείς για να μπορεί να προσφέρει αξία στον πελάτη του.

Όπως εξηγεί το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι είναι μάρκετινγκ και ποιες είναι οι διαστάσεις του, ποιος είναι ο ρόλος του στη λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων και πώς μπορεί να υποστηρίξει τη λήψη επιτυχημένων αποφάσεων.

Το Πρόγραμμα δομείται σε εννέα διδακτικές ενότητες και διαρκεί 18 εβδομάδες. Υλοποιείται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, με τη μέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει εφαρμοσμένη ανάλυση, ερωτήσεις, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων και συνοδεύεται από προτεινόμενο σχέδιο μελέτης.

Οι συμμετέχοντες εξετάζονται στη διδακτέα ύλη, μέσω εννέα διαγωνισμάτων που θα τους ανατίθενται ηλεκτρονικά ανά ενότητα, σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και έχουν τη δυνατότητα καθημερινής επικοινωνίας με τους εισηγητές, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ακόμα, η εκπαιδευτική μεθοδολογία περιλαμβάνει τέσσερις σύγχρονες τηλεδιασκέψεις. Με την επιτυχή περάτωση του Προγράμματος ο σπουδαστής αποκτά Πιστοποιητικό Μάρκετινγκ από το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η υποβολή των αιτήσεων διαρκεί έως τις 17 Φεβρουαρίου 2016. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.

Πηγή: rizopoulospost.com

 

Tags:

, , , ,