571 θέσεις για επιτυχόντες του διαγωνισμού του 1998 απο το ΑΣΕΠ

Την πλήρωση πεντακοσίων εβδομήντα μίας (571) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα με επιτυχόντες στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έτους 1998 προκήρυξε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η προκήρυξη αφορά στην πλήρωση πεντακοσίων εβδομήντα μίας (571) θέσεων Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης, ως εξής:

– Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), πεντακόσιες εβδομήντα μίας (571) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων:
1. Δακτυλογράφων-Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Γραμματέων Δακτυλογράφων.
2. Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικών Γραμματέων, Διοικητικού – Οικονομικού.

Πηγή: airetos.gr

 

Tags:

, , , , ,