Τ.Ε.Ι. Ηπείρου: Διοργάνωση ημερίδας

Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) – ΤΕΙ Ηπείρου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους, διοργανώνεται ημερίδα με θέμα: «Τ.Ε.Ι. Ηπείρου – Βήματα Αξιολόγησης, Υλοποίηση του έργου ΜΟ.ΔΙ.Π., Τ.Ε.Ι. Ηπείρου σε εξέλιξη» που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την Πέμπτη 15/12/2011 και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα θεάτρου «Πέλος και Αλέκα Κατσέλη» του Παραρτήματος Ιωαννίνων του ΤΕΙ Ηπείρου.

Η διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου από τις ακαδημαϊκές μονάδες και τις κεντρικές υπηρεσίες του ΤΕΙ Ηπείρου αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του Ιδρύματος στα πλαίσια της αποστολής του.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply