Τοποθέτηση Θ. Οικονόμου στην Επιτροπή Περιφερειών

Ο Θανάσης Οικονόμου στην τοποθέτηση του ως Μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, αναφέρθηκε στα εξής:
– Λαμβάνοντας υπόψη 3 κριτήρια: την πληθυσμιακή μεταβολή, το εισόδημα και την εξάρτηση από τον πρωτογενή παραγωγικό τομέα, συμπεραίνεται ότι:
α) Τα Ιωάννινα και η Άρτα είναι νομοί με φθίνον εισόδημα, μη εξαρτώμενοι από τον αγροτικό τομέα που χάνουν ορεινό πληθυσμό.
β) Η Θεσπρωτία είναι νομός με φθίνον εισόδημα, μη εξαρτώμενος από τον αγροτικό τομέα που κερδίζει όμως ορεινό πληθυσμό.
γ) Η Πρέβεζα συγκαταλέγεται στους νομούς με φθίνον εισόδημα, εξαρτώμενο από τον αγροτικό τομέα που χάνει ορεινό πληθυσμό.

– Ειδικότερα, τα Γιάννενα ακολουθούν το κλασσικό αναπτυξιακό υπόδειγμα στο πλαίσιο του οποίου συσχετίζονται ευθέως η δυναμική του πληθυσμού με τη δυναμική της οικονομίας, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη δυναμική του ΑΕΠ και του τοπικού εισοδήματος.

– Αν σε κάτι, λοιπόν, μας κατευθύνουν τα γενικά συμπεράσματα είναι ότι οι γενικεύσεις δεν αρκούν. Χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μία εξειδικευμένη πολιτική ειδικότερων κατευθύνσεων προκειμένου – πέραν του αναγκαίου χωρικού σχεδιασμού του ορεινού χώρου – να υπάρξουν και κατευθύνσεις πολιτικής, ανάλογες με τις ιδιαιτερότητες των ορεινών περιοχών. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι προφανής η σημασία του χωρικού σχεδιασμού, ως καίριου εργαλείου για μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη του ορεινού χώρου.

Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι Στρατηγικές Κατευθύνσεις:

1. Μετασχηματισμός της αγροτικής δραστηριότητας με έμφαση στην ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων και μέσων καλλιέργειας και εκτροφής, συστημάτων πιστοποίησης ποιότητας και αυθεντικότητας και τυποποίησης.
2. Εμπορία, προβολή και τοποθέτηση στην αγορά προϊόντων παραδοσιακής τεχνογνωσίας που απευθύνονται σε ειδικές καταναλωτικές ανάγκες και αγορές, στην καλύτερη σύνδεση προϊόντων με τον τουρισμό.
3. Εκτατική ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού με διασφάλιση εύκολης πρόσβασης.
4. Στήριξη της οικοτεχνίας και βιοτεχνίας μικρής κλίμακας.

Κλιμάκιο ΕΟΤ στα Ιωάννινα:

Σε συνέχεια της συνάντησης του Θανάση Οικονόμου στον Πρόεδρο του ΕΟΤ και της υποβολής σχετικού αιτήματος, αναμένεται στις 8 και 9 Μαρτίου η επίσκεψη υψηλόβαθμου κλιμακίου στο Νομό Ιωαννίνων.

Στόχος της επίσκεψης είναι η εξειδίκευση των πολιτικών και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής, που ειδικά στην περίοδο της κρίσης αναδεικνύονται σε μοχλούς εξόδου από αυτή.

Κατά τον κ. Οικονόμου «Χρειαζόμαστε μία νέα εταιρική σχέση πόλης – υπαίθρου και τη διαμόρφωση στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης που θα προστατεύουν και θα διαχειρίζονται τη φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά την ίδια ώρα που θα διαφοροποιούν το “προϊόν” μας. Και αυτό δεν σημαίνει απλώς ηπειρώτικη ταυτότητα, σημαίνει γιαννιώτικη ταυτότητα». »»

 

Tags:

, , , , , , , , , , ,

Leave a Reply