Συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το έργο “THIROPEDIA”

Περιφέρεια ΗπείρουΜε επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο δήμο Villa Castelli της Περιφέρειας Απουλίας στην Ιταλία η 2η συνάντηση της επιτροπής παρακολούθησης των εταίρων του έργου με τίτλο “ Interactive Digital Services for Promotion of Natural Heritage and Sustainable Hunting ” και ακρωνύμιο «THIROPEDIA», το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 472.200,00 € και σε αυτό συμμετέχουν από την Ελλάδα: η Περιφέρεια Ηπείρου (Επικεφαλής Εταίρος) και Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου και από την Ιταλία: οι δήμοι Erchie (Μπρίντιζι), Leverano (Λέτσε) και Villa Castelli (Μπρίντιζι) της Περιφέρειας Απουλίας στη Νότιο Ιταλία.

Το αντικείμενο του έργου «THIROPEDIA» αφορά τη θήρα και περισσότερο την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών. Το έργο αντιμετωπίζει το ζήτημα της αειφόρου θήρας με συνδυασμό του Ευρωπαϊκού και εθνικού σχεδιασμού και της σχετικής νομοθεσίας.

Το έργο «THIROPEDIA» περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στα εξής:
– Συλλογή, ψηφιοποίηση και αξιολόγηση όλων των σχετικών δεδομένων για το κυνήγι, την άγρια πανίδα και την περιβαλλοντική αειφόρο αξία τους,
– Δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών για την ανάδειξη και την ευαισθητοποίηση στην προστασία της ποικιλότητας της πανίδας (βιοποικιλότητα) των δύο περιοχών εφαρμογής του έργου στην Ελλάδα και στην Ιταλία με στόχο τον ευρύτερο πληθυσμό, τους επισκέπτες των περιοχών, τα παιδιά, τους κυνηγούς, τους οικοτουρίστες και τους επιστήμονες,
– Διάθεση στο ευρύτερο δυνατό κοινό της Ευρωπαϊκής Ένωσης των εθνικών και διεθνών βέλτιστων πρακτικών, οδηγιών και μεθοδολογιών για τη διατήρηση, την ανάδειξη και την προστασία της άγριας πανίδας,
– Δημιουργία και λειτουργία δύο σύγχρονων Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτικών Κέντρων στην Ήπειρο και στην Ιταλία σχετικά με την πανίδα και την αειφόρο θήρα,
– Παραγωγή σχετικού υλικού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,
– Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με την άγρια πανίδα, την αειφόρο θήρα και τη λειτουργία των δύο Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτικών Κέντρων.

Στη συζήτηση διευκρινίσθηκαν θέματα που αφορούν την διαχείρισή του έργου, τα παραδοτέα και η στόχευση των αναγκών του έργου. Επίσης, κατά την διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε και ανοιχτή διαβούλευση του έργου με το ευρύ κοινό.

Η Περιφέρεια Ηπείρου ως επικεφαλής εταίρος συμμετείχε με τους κ. Μιχαήλ Πλιάκο, υπεύθυνο της ομάδας εργασίας της Περιφέρειας και τους κ. Στεργίου Μαίρη και κ. Θεοχάρη Γεώργιο στελέχη της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.- Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ» εξωτερικούς συνεργάτες της Περιφέρειας Ηπείρου. Για λογαριασμό της Ε’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου, εταίρου του έργου, συμμετείχε ο κ. Παππάς Ηλίας, υπάλληλος της Ομοσπονδίας.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply