Στάση του “ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο” στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος

Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο»:

1. Στο μείζον θέμα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο νομό Ιωαννίνων η τοποθέτηση της παράταξης ήταν η εξής:

«Η υπόθεση των κοιτασμάτων πετρελαίου τείνει να εξελιχθεί στο νέο μεγάλο «εθνικό» παραμύθι της εποχής μας, όπως ακριβώς τα κοιτάσματα του Πρίνου στη διάρκεια της δικτατορίας. Κατ’ αρχήν μια πρώτη παρατήρηση αναφέρεται στα διδάγματα από τη διεθνή εμπειρία. Είναι φανερό ότι αλλιώς διαχειρίζεται τα κοιτάσματά της η Νορβηγία και αλλιώς η Νιγηρία. Και στην Ελλάδα των μνημονίων και του γενικού ξεπουλήματος του δημόσιου πλούτου το δεύτερο σενάριο φαντάζει σαφώς εγγύτερο.

Η διερεύνηση του θέματος απαιτεί συνεκτίμηση όλων των παραμέτρων, οικονομικών, γεωπολιτικών, ενεργειακών, κοινωνικών και ασφαλώς περιβαλλοντικών με διαφάνεια και κοινωνικό έλεγχο και όχι θριαμβολογίες περί μεγάλων ιδιωτικών εταιριών και τεράστιων κοιτασμάτων.

Για μας ο πλούτος δεν βρίσκεται στο υπέδαφος και η αναπτυξιακή μας λογική στηρίζεται στην απεξάρτηση από το πετρέλαιο και τη διακοπή της εξάντλησης των φυσικών πόρων. Εκείνοι όμως που συμφωνούν με τον πυρετό του πετρελαίου θα έπρεπε να είναι προσεκτικοί και συγκρατημένοι.

Η ΣΜΠΕ έχει σοβαρά ελλείμματα, αποτέλεσμα του πολύ περιορισμένου χρόνου για τη σύνταξή της. Απουσιάζουν οι εκτιμήσεις για αθροιστικές επιπτώσεις από τις διάφορες φάσεις έρευνας και εξόρυξης του πετρελαίου σε διάφορες δραστηριότητες.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ολοκληρωμένη και σφαιρική γνώση του θέματος και αναλυτική παρουσίαση της ΣΜΠΕ. Υπάρχει το θετικό προηγούμενο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπου η αντίστοιχη Επιτροπή Περιβάλλοντος αποφάσισε να παραπέμψει το σχετικό θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μάλιστα πριν από τη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε ειδική ημερίδα του τοπικού ΤΕΕ και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι εκεί οι έρευνες αφορούν θαλάσσιες περιοχές ενώ στην περίπτωση των Ιωαννίνων χερσαίες. Ολοκληρώνω με μια μικρή μόνο αναφορά στην ανακοίνωση των ερευνητών της αμερικανικής γεωλογικής υπηρεσίας USGS ότι η μεγάλη αύξηση των σεισμών στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ οφείλεται στις γεωτρήσεις του πετρελαίου. Είναι φανερό ότι η σημερινή συζήτηση γίνεται στο πόδι, χωρίς καμιά προετοιμασία».

Με βάση την παραπάνω τοποθέτηση η παράταξη υπέβαλε την πρόταση να παραπεμφθεί η συζήτηση της ΣΜΠΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μετά την απόρριψη της διαδικαστικής πρότασης, επί της ουσίας η παράταξη καταψήφισε την ΣΜΠΕ.

2. η παράταξη υπερψήφισε τις εισηγήσεις για έγκριση των προγραμματικών συμβάσεων για – κατασκευή δικτύου συλλογής βιοαερίου στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου- παρακολούθηση τοξικού φυτοπλαγκτού στις εκβολές του ποταμού Καλαμά

3. υπερψήφισε τις εισηγήσεις για θετική γνωμοδότηση στις Μ.Π.Ε. με αντικείμενα – ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στον Ξηρόλοφο Παραμυθιάς – λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας στο Καλπάκι (με επιφύλαξη λόγω της εγγύτητας των κτιριακών εγκαταστάσεων στον ποταμό Καλαμά)

4. καταψήφισε την εισήγηση για θετική γνωμοδότηση στη Μ.Π.Ε. για την ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας στην Ανέζα Άρτας, διότι διαφωνεί με τη διάθεση των ακατάλληλων προς σφαγή πτηνών σε λάκκο στον αύλειο χώρο της μονάδας ενώ ερωτηματικά προκύπτουν και στο ζήτημα εναπόθεσης της κόπρου.

 

Tags:

, , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply