Νέες διευκρινίσεις από τη Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας για τη μίσθωση αγροτεμαχίων του ΥΠ.Α.Α.Τ.

no_logoΝέο διευκρινιστικό έγγραφο εξέδωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας σχετικά με τη μίσθωση ακινήτων που διαχειρίζεται το ΥΠ.Α.Α.Τ. Σύμφωνα με αυτό, η προσκόμιση αποσπάσματος ΟΣΔΕ 2011 δεν κρίνεται απαραίτητη και μπορεί να υποκατασταθεί “με περιγραφή του ακινήτου κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός του στην ψηφιακή βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ.”

Υπενθυμίζουμε ότι οι μισθώσεις αυτές αφορούν μόνο τους αγρότες που νοίκιαζαν τα τελευταία 5 χρόνια ακίνητα του ΥΠ.Α.Α.Τ. και όχι νέους δικαιούχους, αφού στο σχετικό πρόγραμμα ενοικίασης αγροτεμαχίων του ΥΠ.Α.Α.Τ. δεν έχει γίνει ακόμα ανάρτηση αγροτεμαχίων στην Π.Ε. Πρέβεζας.

Το πλήρες κείμενο του εγγράφου της Δ.Α.Ο.Κ. έχει ως εξής:

«« Θέμα: Παραχώρηση χρήσης ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Σχετ.: α) Αρ. Πρωτ.: 225/11206/ 28-1-2013 Εγκύκλιος Υπ. Α.Α. & Τ., β) Αρ. Πρωτ.: 808/34543/15-3-2013 έγγραφο του Υπ.Α.Α.&.Τ που μας διαβιβάστηκε με το Αρ. 1315/28553/28-3-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου.

Έπειτα από το ανωτέρω β) σχετικό, για τη μίσθωση ακινήτων του Υπ.Α.Α.&.Τ. με τη διαδικασία του Άρ. 168 παρ. 2β του Ν. 4099/2012, η απαίτηση για προσκόμιση αποσπάσματος ΟΣΔΕ 2011 δεν κρίνεται πάντοτε απαραίτητη και μπορεί να υποκατασταθεί με περιγραφή του ακινήτου κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός του στην ψηφιακή βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεδομένου ότι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας δεν διαθέτει τοπογράφο και προκειμένου να αποφευχθούν σφάλματα και καθυστερήσεις στη μίσθωση ακινήτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίζουν είτε το αντίστοιχο απόσπασμα του ΟΣΔΕ 2011, είτε του ΟΣΔΕ 2012, είτε με την αίτησή τους να περιγράφουν το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (π.χ. με τοπογραφικό διάγραμμα, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που μίσθωναν τα προηγούμενα πέντε έτη εκτάσεις που διαχειρίζεται το Υπ.Α.Α.&Τ., να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να ελεγχθεί αν κρίνονται δικαιούχοι για μίσθωση διάρκειας έως 3 έτη και έως 100 στρέμματα, δηλαδή: α) Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη. β) Απόσπασμα ΟΣΔΕ με ορθοφωτοχάρτη ή άλλο έγγραφο όπως περιγράφεται παραπάνω.

Για τα ακίνητα που δεν θα μισθωθούν με την ανωτέρω διαδικασία, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ ή της δημοπρασίας σύμφωνα με το Ν. 4061/2012.

Ο Αναπ. Διευθυντής,
Ι. ΑΥΓΕΡΗΣ »»

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply