Ηλεκτρονική συνταγογράφηση γεωργικών φαρμάκων

no_logoΤο ΥΠ.Α.Α.Τ. θεσπίζει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων:

Με πολυνομοσχέδιο που φέρνει σύντομα προς ψήφιση στη Βουλή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θεσπίζει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων. Πρόκειται για το Σχέδιο Νόμου με τίτλο “Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” το οποίο ετοιμάζεται από το ΥΠΑΑΤ εδώ και αρκετούς μήνες. Στις αρχές του χρόνου μάλιστα είχε δοθεί προς Δημόσια Διαβούλευση και ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας είχε καταθέσει κάποια σχόλια-απόψεις σε αυτήν.

Στο τελικό κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Υπουργό και που έχει πολλές αλλαγές και προσθήκες σε σχέση με το αρχικό, έχει προστεθεί άρθρο στο Ν. 4036/2012 που θεσπίζει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και ορίζει μάλιστα ότι “απαγορεύεται να έχουν άδεια συνταγογράφησης τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι και διανομείς γεωργικών φαρμάκων ή έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με διανομέα γεωργικών φαρμάκων”.

Επειδή αναμφίβολα πρόκειται για πολύ σημαντική εξέλιξη με πολλές και ποικίλες επιπτώσεις στον κλάδο, ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας καλεί τα μέλη του σε γενική συνέλευση αύριο Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 και ώρα 8:30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Πρέβεζαςπροκειμένου να εξεταστεί το θέμα. Το σχετικό άρθρο που θεσπίζει τη συνταγογράφηση έχει ως εξής: Μετά το άρθρο 36 του Ν. 4036/2012 προστίθεται νέο άρθρο 36α ως εξής:

1. Θεσπίζεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων, ως απαραίτητη διαδικασία για την προμήθεια των φυτοπροστατευτικών προϊόντων από τους επαγγελματίες χρήστες αυτών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν άδεια συνταγογράφησης, στις καλλιέργειες, που καθορίζονται, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση της παρ. 1, περίπτωση ν, του άρθρου 50.
2. Απαγορεύεται να έχουν άδεια συνταγογράφησης τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι και διανομείς γεωργικών φαρμάκων ή έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με διανομέα γεωργικών φαρμάκων ή είναι υπάλληλοι της αρμόδιας αρχής για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
3. Η αρμόδια αρχή για την έκδοση άδειας συνταγογράφησης, υποχρεούται να τηρεί και να ενημερώνει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με τις απαιτήσεις για την έκδοση της άδειας, τις χορηγηθείσες άδειες συνταγογράφησης, τη διεύθυνση των φυσικών ή νομικών προσώπων που διαθέτουν άδεια συνταγογράφησης και να κοινοποιεί τα εν λόγω δεδομένα στη ΣΕΑ το αργότερο εντός 15 ημερών.
4. Οι κάτοχοι αδειών συνταγογράφησης οφείλουν να συνεργάζονται με τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και να παρέχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους αρχείο και σε κάθε σχετικό στοιχείο με τη ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
5. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή με σκοπό την ηλεκτρονική έκδοση της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Η καταχώρηση της ηλεκτρονικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων γίνεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν άδεια συνταγογράφησης. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή γίνεται με τη χορήγηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα άδειας πρόσβασης και προσωπικού κωδικού χρήστη. Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής εφαρμογής είναι εμπιστευτικά, εμπίπτουν στις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
6. Ο επαγγελματίας χρήστης προμηθεύεται τα σκευάσματα που περιλαμβάνονται στον «Κατάλογο εγκεκριμένων Γεωργικών Φαρμάκων» μόνο μετά την ηλεκτρονική έκδοση σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν άδεια συνταγογράφησης. Απαγορεύεται η πώληση γεωργικών φαρμάκων σε επαγγελματία χρήστη χωρίς την προηγούμενη έκδοση της σχετικής ηλεκτρονικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
7. Η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου είναι έγγραφη οδηγία – πρόταση προς τον επαγγελματία χρήστη, μετά από μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης της καλλιέργειάς του, προκειμένου να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη δραστική ουσία γεωργικού φαρμάκου ή συνδυασμό δραστικών ουσιών και γεωργικό φάρμακο και εκδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παραγράφου 5. Η συνταγή είναι αποτέλεσμα μακροσκοπικής εξέτασης δείγματος προσβεβλημένου τμήματος του φυτού, ή επιτόπιας επίσκεψης και αυτοψίας στο χωράφι ή εργαστηριακού ελέγχου ή συμβουλευτικής παρακολούθησης της καλλιέργειας ή των οδηγιών των σταθμών γεωργικών προειδοποιήσεων ή αναλύσεων – γνωματεύσεων επιστημονικών ιδρυμάτων και ινστιτούτων και εκδίδεται είτε για προληπτική, είτε για θεραπευτική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Η συνταγή πρέπει να εκτελεστεί μέσα σε διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την έκδοσή της, μετά το οποίο παύει να ισχύει.
8. Η συνταγή πρέπει να είναι συμβατή με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, τις αρχές της Πολλαπλής Συμμόρφωσης και το σύστημα καλλιέργειας που ο επαγγελματίας χρήστης δηλώνει ότι παρακολουθεί. Η επιλογή των δραστικών ουσιών γίνεται με βάση την αποτελεσματικότητα, τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, την εκλεκτικότητα για το καλλιεργούμενο φυτό, την ασθένεια ή το ζωικό εχθρό ή το ζιζάνιο, τους ειδικούς περιβαλλοντικούς στόχους, τη συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, την ευχέρεια εφαρμογής, τα αναμενόμενα υπολείμματα στο αγροτικό προϊόν, την υπολειμματική διάρκεια, την τοξικολογική σήμανση, τη συμβατότητα με τη στρατηγική διαχείρισης της ανθεκτικότητας των επιβλαβών οργανισμών, καθώς και την πιθανή επίδραση στην επόμενη καλλιέργεια. Δίνεται προτεραιότητα στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων με εκλεκτική δράση.
9. Για την έκδοση της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει άδεια συνταγογράφησης καταγράφει ηλεκτρονικά σε ειδικό έντυπο συνταγής τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Τα στοιχεία και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του επαγγελματία χρήστη.
β) Την τοποθεσία/περιοχή αγροτεμαχίου.
γ) Τον κωδικό αγροτεμαχίου και την έκταση σε εκτάρια από την αίτηση – δήλωση της Ενιαίας Ενίσχυσης (εφόσον υπάρχει) του Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣΔΕ).
δ) Το είδος και την ποικιλία της καλλιέργειας ή του φυτικού προϊόντος.
ε) Το βλαστικό στάδιο της καλλιέργειας.
στ) Τη διάγνωση του αιτίου της προσβολής.
ζ) Τη μέθοδο διάγνωσης.
η) Την προτεινόμενη δραστική ουσία γεωργικού φαρμάκου ή συνδυασμό δραστικών ουσιών και το σύνολο των αντίστοιχων σκευασμάτων από τα εγκεκριμένα για τη σχετική χρήση που περιλαμβάνονται στον «Κατάλογο εγκεκριμένων Γεωργικών Φαρμάκων».
θ) Τον προτεινόμενο χρόνο εφαρμογής και τη συχνότητα εφαρμογής όπως προκύπτουν από τις συνθήκες της προσβολής και τα στοιχεία του «Κατάλογου εγκεκριμένων Γεωργικών Φαρμάκων».
ι) Το χρονικό διάστημα μεταξύ τελευταίας εφαρμογής και συγκομιδής του προϊόντος.
ια) Τον αριθμό τιμολογίου/απόδειξης παροχής υπηρεσιών.
ιβ) Τον ειδικό κωδικό του φυσικού ή νομικού προσώπου που κατέχει άδεια συνταγογράφησης, ο οποίος εκδίδεται από τη ΣΕΑ.

Μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση των ανωτέρω στοιχείων στο ειδικό έντυπο συνταγής γίνεται αποθήκευση του ειδικού εντύπου συνταγής στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παραγράφου 5 από την οποία εκδίδεται μοναδικός κωδικός αριθμός του ειδικού εντύπου συνταγής. Το ειδικό έντυπο συνταγής με το μοναδικό κωδικό αριθμό εκτυπώνεται σε χαρτί και υπογράφεται από τον υπεύθυνο για την έκδοσή της. Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων παραδίδεται στον επαγγελματία χρήστη για εκτέλεση σε κατάστημα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων. Ο εκδώσας τη συνταγή τηρεί στο αρχείο του αντίγραφο της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων για πέντε χρόνια».

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply