Ερώτηση Χρ. Γκόκα για ΚΕΝ Άρτας

Την ανάγκη για αναθεώρηση της απόφασης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την οποία κλείνει το ΚΕΝ Άρτας και την συνέχιση της λειτουργίας του ζητά με ερώτησή του, ο βουλευτής Άρτας Χρήστος Γκόκας από τον Υπουργό κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο.

Ο βουλευτής αναφέρει στην ερώτησή του πως το ΚΕΝ Άρτας είναι το μοναδικό κέντρο υποδοχής της Ηπείρου που καλύπτει πέραν των νομών της Ηπείρου και άλλους νομούς της Β.Δ Ελλάδας και νησιών του Ιονίου πως η απόφαση διακοπής της λειτουργίας του, εκτός του ότι παραβλέπει τον πρόσφατο εκσυγχρονισμό των υποδομών του, την επί τόσα χρόνια θετική συμβολή του στην τοπική κοινωνία και οικονομία, θέτει και σε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και ταλαιπωρία όλους τους νεοσυλλέκτους και τις οικογένειές τους που προέρχονται από τις παραπάνω περιοχές.

Επισημαίνει πως η λήψη οποιασδήποτε απόφασης, πέραν της ανάγκης για την περιστολή των λειτουργικών δαπανών δεν μπορεί να παραβλέπει τη σημασία που κατέχει η λειτουργία του κέντρου υποδοχής για τη στήριξη και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας αλλά και τις μακροχρόνιες σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί με την τοπική κοινωνία όπως και την αποσαφήνιση των κριτηρίων με τα οποία γίνονται αυτές οι επιλογές σε σχέση και με τα στρατόπεδα άλλων περιοχών, και για το λόγο αυτό ζητά την επανεξέταση της σχετικής απόφασης.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«« ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: – Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο

ΘΕΜΑ: “Επανεξέταση της απόφασης σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας του ΚΕΝ Άρτας ( ή Παραμονή και συνέχιση λειτουργίας του ΚΕΝ Άρτας)”:

Κύριε Υπουργέ,
Πρόσφατα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχώρησε στο πλαίσιο της αναδιάταξης και του ανασχεδιασμού της νέας Δομής των Ενόπλων Δυνάμεων και σχεδιάζει την κατάργηση ενός σημαντικού αριθμού στρατοπέδων και κέντρων εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Η χωροταξική αυτή αλλαγή που επέρχεται στο χάρτη των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων επηρεάζει και την περιοχή της Ηπείρου με αποτέλεσμα να καταργείται το στρατόπεδο της Άρτας που λειτουργεί από το 1977 ως Κέντρο Εκπαίδευσης Υγειονομικού (ΚΕΥΓ) και κατόπιν , από το 2011, ως Κέντρο υποδοχής νεοσυλλέκτων.

Τονίζεται πως το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στην Άρτα είναι το μοναδικό κέντρο υποδοχής της Ηπείρου καλύπτοντας τις ανάγκες για την κατάταξη ενός μεγάλου αριθμού περιοχών, όλων των νομών της Ηπείρου και των όμορων σ’ αυτή νομών, και γενικότερα της Β.Δ Ελλάδας και νησιών του Ιονίου.

Η απόφαση αυτή εκτός του ότι παραβλέπει τον πρόσφατο εκσυγχρονισμό των υποδομών του ΚΕΝ Άρτας, την επί τόσα χρόνια θετική συμβολή του στην τοπική κοινωνία και οικονομία, θέτει και σε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και ταλαιπωρία όλους τους νεοσυλλέκτους και τις οικογένειές τους που προέρχονται από τις παραπάνω περιοχές.

Επίσης σε συνδυασμό με τα μειωμένα λειτουργικά έξοδα που έχει το εν λόγω στρατόπεδο αλλά και με την επαναλειτουργία ως ΚΕΝ στρατοπέδων άλλων περιοχών που ήταν ανενεργά για αρκετό χρονικό διάστημα, υπάρχει εύλογα η απορία για τα κριτήρια και τη σκοπιμότητα αυτών των επιλογών.

Επειδή η λήψη οποιασδήποτε απόφασης, πέραν της ανάγκης για περιστολή των λειτουργικών δαπανών δεν μπορεί να παραβλέπει τη σημασία που κατέχει η λειτουργία του κέντρου υποδοχής για τη στήριξη και ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας αλλά και τις μακροχρόνιες σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί στην τοπική κοινωνία.

Επειδή η ζημιά που θα προέλθει στην τοπική οικονομία και κοινωνία, από τη διακοπή της λειτουργίας του ΚΕΝ Άρτας, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από τα όποια οικονομικά οφέλη προέλθουν από την εξοικονόμηση πόρων.

Επειδή στην παρούσα οικονομική συγκυρία δεν είναι δυνατόν να προσθέτουμε και άλλα προβλήματα που μπορούν να οδηγήσουν σε οικονομική αιμορραγία για τις επιχειρήσεις και σε πρόσθετες επιβαρύνσεις στα νοικοκυριά, και δεδομένων όλων των ανωτέρω

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:
1. Με ποια κριτήρια επελέγη η διακοπή της λειτουργίας του ΚΕΝ Άρτας, του μοναδικού που υπάρχει και καλύπτει ολόκληρη την περιφέρεια της Ηπείρου, και όχι μόνο;
2. Τι ακριβώς προβλέπεται για τη συνέχιση της λειτουργίας του στρατοπέδου αυτού;
3. Με γνώμονα ποια οικονομοτεχνική μελέτη έγινε η παραπάνω επιλογή και ποιο το τελικό οικονομικό όφελος από αυτή την κατάργηση λαμβάνοντας υπόψιν τις πρόσφατες επενδύσεις και τις υποδομές που διαθέτει το εν λόγω στρατόπεδο όπως και το κόστος λειτουργίας του;
4. Προτίθεστε να επανεξετάσετε την απόφαση του Υπουργείου προκειμένου να μην κλείσει το στρατόπεδο της Άρτας και να λειτουργήσει κανονικά ως Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, όπως άλλωστε είχατε δεσμευθεί σε συνάντηση που είχατε με τους βουλευτές του νομού Άρτας στα τέλη Αυγούστου για τη συνέχιση της λειτουργίας του στρατοπέδου;

Ο ερωτών βουλευτής,
Χρήστος Γκόκας »»

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply