Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για οφειλές του ΟΠΑΔ σε ιδιώτες γιατρούς

Στη βουλή φέρνουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ το θέμα των οφειλών του πρώην ΟΠΑΔ προς τους ιδιώτες ιατρούς:

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ με τη συμμετοχή του βουλευτή Ιωαννίνων Χρήστου Μαντά κατέθεσαν ερώτηση, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, απευθυνόμενοι στους υπουργούς Υγείας και Οικονομικών αναφορικά με το ζήτημα των οφειλών του πρώην ΟΠΑΔ προς τους ιδιώτες ιατρούς και την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ.

Όπως αναφέρεται και στην ερώτηση, το πρόβλημα εντοπίζεται, κυρίως στον ΟΠΑΔ που έχει οφειλές προς τους συμβεβλημένους ιατρούς οι οποίες ξεκινούν τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2010, καθώς σύμφωνα με το ΝΔ 321/1969, η οφειλή νομικού πρόσωπου του δημοσίου προς ιδιώτες παραγράφεται μετά την παρέλευση 2 ετών από τη «γέννηση» ή τιμολόγηση της οφειλής, παρά τις γενικές διατάξεις για παραγραφή οφειλών μετά το πέρασμα της πενταετίας.

Βασική προϋπόθεση είναι η δικαστική απόφαση που να δικαιώνει τον ιδιώτη ιατρό και να αναγνωρίζει τις οφειλές του δημοσίου προς αυτόν. Βάσει όμως εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών του 2012 ορίζεται πως για να εκτελεστεί μία δικαστική απόφαση από την οποία απορρέει υποχρέωση του δημοσίου να πληρώσει έναν φορολογούμενο, εφόσον δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, τότε θα πρέπει ο ιδιώτης που κέρδισε τη σχετική δικαστική απόφαση να προσκομίσει στην υπηρεσία ισόποσης αξίας εγγυητική επιστολή από τραπεζικό ίδρυμα.

Ο παραλογισμός και ο αντισυνταγματικός τρόπος με τον οποίο το Υπουργείο αντιμετωπίζει τους ήδη εξοντωμένους οικονομικά οφειλέτες του είναι πρωτοφανής, την ίδια στιγμή που χιλιάδες επαγγελματίες της Υγείας και κυρίως συμβεβλημένοι γιατροί του πρώην ΟΠΑΔ βρίσκονται σταδιακά σε δεινή οικονομική θέση και δεκάδες ιδιωτικά ιατρεία έχουν βάλει η πρόκειται να βάλουν λουκέτο.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Θα προχωρήσουν σε άμεση εξόφληση όλων των οφειλών του ΟΠΑΔ προς τους ιδιώτες γιατρούς;
2) Θα επεκτείνουν με νομοθετική ρύθμιση, την τώρα ισχύουσα διετή παραγραφή των οφειλών σε πενταετή, όπως αυτή ισχύει στις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και διέπει μεταξύ άλλων και τις οφειλές των ιδιωτών προς το δημόσιο;
3) Εναλλακτικά, θα προχωρήσει ο συμψηφισμός των οφειλών του πρώην ΟΠΑΔ προς τους ιδιώτες γιατρούς, με τις πιθανές οφειλές των γιατρών προς το δημόσιο;

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply